Post tagged HISTORIA - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Posts Tagged HISTORIA

2006 rok

17 marca 2009
Komentowanie nie jest możliwe

- w każdy poniedziałek od godz. 18.00 odbywają się spotkania klubowe młodych fotografów,

- została zorganizowana biblioteka z literaturą o fotografii, udostępniona dla wszystkich miłośników fotografii,

- zakończono opis fotografii i wystaw do archiwum naszej placówki,

- zostały rozesłane regulaminy II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Portrety fotografów”

- został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyjęły do realizacji wniosek „Znane i nieznane fotografie Rzeszowskiego Artysty Jerzego Jawczaka” w ramach programu operacyjnego „Znaki Czasu”

- został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Rzeszów – ulica 3 Maja”

- poza lokalem galerii była prezentowana wystawa fotografii „Rzeszów – moje miasto, moje miejsce”. Teatr Maska – uroczyste wręczenie Nagród Miasta Rzeszowa.

- zostały przygotowane 4 stanowiska w kafejce internetowej dla młodzieży

- zostały wykonane następujące zadania do realizowanego przez Galerię Fotografii projektu „Znane i nieznane fotografie Jerzego Jawczaka (1940-1983)”.

- selekcja około 5 000 negatywów czarno białych,

- wybór negatywów do wystawy i katalogu,

- oczyszczenie i zarchiwizowanie wybranych negatywów

- opracowanie i druk zaproszenia,

- opracowanie projektu plakatu i katalogu wystawy.

19_Okna Galerii maj 2006 (więcej…)

2005 rok

16 marca 2009
Komentowanie nie jest możliwe

Od 1 stycznia do 20 marca remont dodatkowych pomieszczeń, montaż mebli do biblioteki i kafejki internetowej. Dzięki tym pomieszczeniom (ok. 40 m2) można było rozpocząć (wreszcie…) prace nad uporządkowaniem zbiorów fotografii i negatywów. Zakres tematyczny archiwaliów dotyczy w większości historii naszego miasta. Są to tematyczne wystawy wykonywane przez fotografików z RzTF od lat 60-tych XX wieku. Są też wystawy z negatywów szklanych Andrzeja Bujniaka i Edwarda Janusza z przełomu XIX i XX wieku. Jest również zbiór negatywów czarno-białych Jerzego Jawczaka przekazany do Galerii przez wdowę Elżbietę Jawczak. Jest to znakomity materiał do kontynuacji cyklu wystaw „Z historii polskiej fotografii”.

W czasie ostatniego remontu zostało zrealizowane nasze największe marzenie – instalacja centralnego ogrzewania. (Już nie będę musiała pisać pism, że „Galeria Fotografii nie może organizować zajęć podczas ferii zimowych dla młodzieży ze względu na zimno w lokalu…)” I. Gałuszka.

W każdy poniedziałek od godz. 18.00 odbywają się spotkania klubowe młodych fotografów. Została zorganizowana biblioteka z literaturą o fotografii. W czerwcu została ukończona i obroniona praca magisterska Barbary Bokota – studentki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Życie i twórczość rzeszowskiego fotografika Jerzego Jawczaka (1940-1983)” – pierwsza monografia tego artysty. Marta Gromadzka studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu opracowuje kolejny temat pracy dyplomowej.

Zostało zorganizowane archiwum, biblioteka i kafejka internetowa w Galerii Fotografii.

14_Uczestnicy wernisażu wystawy Rzeszów - moje miasto, moje  miejsce, 27 grudzień 2005 r (więcej…)

2000 rok

12 marca 2009
Komentowanie nie jest możliwe

 

Walka o zwiększenie przyznanej dotacji z budżetu. W 2000 roku otrzymaliśmy dotację z budżetu wynoszącą 101,92 % dotacji z 1999 roku. Zabraknie na ogrzewanie lokalu i czynsz! (ok. 5 tys. zł)

Koszty osobowe stanowią 88,82 % budżetu, pozostałe 11,18 % nie pokrywają kosztów rzeczowych. Na działalność statutową – brak środków z budżetu.

 Wydaliśmy ze środków sponsorów albumik, 18 kart pocztowych w obwolucie z fotografiami autorstwa Andrzeja Bujniaka (Rzeszów z lat 1905-1919). Część materiału fotograficznego z wystawy A. Bujniaka została wykorzystana podczas realizacji filmu o Rzeszowie z cyklu „A to Polska właśnie” realizowanego przez Macieja Orłosia.

Przygotowaliśmy wystawę „Z ideą partnerstwa w XXI wiek” oraz katalog w dwóch wersjach językowych.

Gościliśmy prace artystów fotografików z: Belgii, Węgier, Słowacji, USA, Ukrainy i Niemiec.

 Organizowane przez nas wystawy są skierowane do całego społeczeństwa:

- uczą: prezentujemy tematy wystaw z różnych dziedzin – historia, sztuka, architektura, pejzaż, przyroda i in.

- rozwijają talenty (debiuty)

- przybliżają sylwetki wybitnych postaci z całego świata

- promują nasze miasto w Polsce i na świecie.

 Środki finansowe z budżetu nie zabezpieczają naszych potrzeb. Nie możemy zrealizować: zakupu do biblioteki wydawnictw albumowych do celów edukacyjnych, prenumeraty czasopism fotograficznych, spotkań w okresie jesienno-zimowych (ze względu na brak środków finansowych na ogrzewanie całego lokalu).

  Ekspozycje:

 10.12.00- 08.01.00     ZAPOMNIANE PIĘKNO CZARNOHORY I HUCULSZCZYZNY – Kazimierz Wiech                                                                               

10.01. 00-18.02.00     IMPRESJE BIESZCZADZKIE – ks. BOGDAN JANIK               

01.02.00-25.03.00      CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH, historia, dewastacja, stan obecny       

Galeria Debiuty: WIEJSKIE CMENTARZE PODOLA  -Robert Pitera, Tomasz Okoniewski.                                             

27.03.00-10.05.00      FOTOGRAFIA  - Katarzyna Szeremeta (PLSP Rzeszów)

15.05.00-16.06.00      RZESZÓW W FOTOGRAFII OD 1905 DO 2000 ROKU, ze zbiorów prywatnych i innych                                                            

Galeria Debiuty: PREZENTACJE AUTORSKIE GRUPY MŁODYCH RZESZOWSKICH F0TOGRAFIKÓW                                       

19.08.00-15.07.00      NOREG NORGE – Krzysztof Wojciechowski ( ZPAF Łódź)            

17.07.00-15.08.00      FOTOGRAFIA - Marek Szyryk (Opole)                                                

FOTOGRAFIA – Sławoj Dubiel (Opole)

28.08.00-16.09.00      KRAJOBRAZY REGIONU MEETJESLAND – Ludo Goossens,(Belgia)          

19.09.00 -08.10.00     Z IDEĄ PARTNERSTWA MIAST W XXI WIEK – Rzeszów i miasta partnerskie                                                                              

12.10.00-06.11.00      MORSKIE IMPRESJE – Krzysztof Kamiński (ZPAF Gdańsk)                  

Galeria Debiuty:  WODNE HARCE  – wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu

06.11.00-30.12.00      Z ARCHIWUM FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego 1951-1994                                                                                                            

 Do grona sponsorów dołączyli: Firma GAJM, Jan Jurkiewicz skupiająca sieć polskich sklepów JEDYNKA, oraz firma WALDER Jerzy Hader ufundowała specjalistyczne farby do wykonania stiuków, ozdobnych tynków w przedpokoju i wnękach lokalu, a Firma „Kompleksowe wykańczanie wnętrz” – wykonała.

 Monitujemy o potrzebie wyposażenia Galerii w komputer. Stan zatrudnienia – bez zmian.

 

1999 rok

11 marca 2009
Komentowanie nie jest możliwe

 

Z działalnością wystawienniczą włączyliśmy się do obchodów: Dni Rzeszowa, Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych, Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Dni Teatru.

Na wernisażach wystąpili: młodzież z Zespołu Kameralnego przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie, Zespół Szantowy „Klang”, Zespół Muzyczny „Zenon i Zdzisław Zawilscy”.

Gościliśmy artystę fotografika z Belgii: Ludo Goossensa.

Odbyły się wystawy poza lokalem Galerii: „Bułgaria-Impresje” (Poznań, Kraków, Warszawa, Lublin, Wrocław).

 Ekspozycje:

 

11.01.99-16.02.99      TWÓJ BRAT MNIEJSZY – fotografia, Irena Gałuszka

                                   malarstwo – Jolanta Jakima-Zerek                                                                

22.02.99-28.03.99      PODRÓŻ ŚLADAMI POLSKOŚCI – PODOLE - fotografia: Kazimierz Wiech, Magdalena Tanger  (Kraków)                                                                          

29.03.99-25.04.99      FOTOGRAFIA  - Andrzej  Łada (ZPAF Ostrowiec Świętokrzyski)

26.04.99-25.05.99      MISTYFIKACJE – fotografia, Władysław Szulc (Sanok)                   

Galeria Debiuty: fotografia  - Dorota Stafij (Sanok)                                 

28.05.99-18.06.99      JUBILEUSZOWA SETNA WYSTAWA – LOKOMOTYWOWNIA - zbiorowa wystawa rzeszowskich fotografików z okazji Dni Rzeszowa      

Galeria Debiuty: fotografia – Monika Piekarz (Rzeszów)                                      

Galeria Debiuty: RZESZÓW PĘDZLEM MALOWANY - prace plastyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie

21.06.99-17.07.99      WIKTOR WOŁKÓW – PTAKI - fotografia, ZPAF   

19.07.99-27.08.99          MIEJSCA LĘGOWE ŻURAWI – fotografia Ludo Goossens (Belgia)  

Galeria Debiuty: fotografia – Robert  Pitera (Rzeszów)                            

27.08.99-19.10.99      KOSOWO – NADZIEJA I NIEPEWNA PRZYSZŁŚĆ – Mike Chen (USA)                                                                                           

21.10.99-06.11.99       ZAWISZA CZARNY – Jacek Turczyk (PAP Warszawa)                     

Galeria Debiuty: WODNE HARCE  - ogólnopolski konkurs fotograficzny     

6.11.99- 7.12.99         25 LAT TEATRU POWSZECHNEGO W WARSZAWIE W PLAKACIE

10.11.1999                  WIECZÓR Z ADAMEM CYTRYNOWSKIM ZE ZGROMADZENIIA MISJONARZY AFRYKI – TANZANIA                          

 

 Do grona sponsorów dołączyli: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie, MC DONALDS, MULTI PLUS, Teatr im. W. Siemaszkowej, RICOH Autoryzowany Partner Handlowy. 

 Byli również tacy, którzy pragnęli Galerię Fotografii zlikwidować. 17 marca 1999 roku przewodniczący Komisji Kultury Pan Tomasz Kloc w gronie osób: Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rzeszowa – mgr Andrzej Makara, Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – architekt Jan Lubas, Dyrektor Galerii Fotografii – mgr Irena Gałuszka, przedstawił następującą propozycję (informując, że sprawa jest już przesądzona):

- zwolnić pracowników Galerii Fotografii (1 1 etatu),

- pracownicy z BWA mają pomagać w pracach przy zmianie ekspozycji w Galerii Fotografii.

Za zaoszczędzone pieniądze wyremontuje się Halę na Podpromiu i Basen Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie (1104 zł brutto – miesięczne pobory, etat pracownika administracyjno-technicznego, 791 brutto zł – 1 etatu główny księgowy).

Galeria może być czynna 3 dni w tygodniu, 2 dni przeznacza Pan Tadeusz Kloc na sponsoring – zdobycie środków finansowych na działalność statutową przez Dyrektora Irenę Gałuszkę.

Lokal nasz po kolejnych remontach stał się estetycznym i atrakcyjnym miejscem spotkań.

Pan Tadeusz Kloc jednak nie wiedział, ile godzin pracy przeznaczyli pracownicy Galerii na uzyskanie tego efektu. A prawdopodobnie jedynym motywem proponowanych zmian organizacyjnych Galerii była chęć zagospodarowania tego lokalu według jego osobistej koncepcji.

Stan zatrudnienia: 2,5 etatu, 3 osoby.

 

« Poprzednia stronaNastępna strona »