2018 Styczeń 29

Daily Archives: 29 stycznia 2018

29 stycznia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

logo projektu

Gmina Miasto Rzeszów – w ramach realizowanego projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizuje w styczniu br. cykl prelekcji historycznych nt. przemian społeczno-kulturowych polsko-słowackiego pogranicza w okresie Monarchii Austro-Węgierskiej. Prelekcje wpisują się w szereg działań projektowych, jakie towarzyszyć będą utworzeniu szlaku turystycznego przebiegającego przez następujące miejscowości: Rzeszów – Strzyżów – Korczyna – Dukla – Barwinek – Stropkov – Velkrop –  Bukovce – Miroľa – Bodrudžal – Krajná Poľaná – Nižný Komárnik.

Prelekcja historyczna – dziedzictwo kulturowe obszaru polsko – słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej

organizowana w ramach projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020

 

Rzeszów, dn. 31 stycznia 2018 r.

godz. 10.00 – 14.00

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów

 

Program:

(więcej…)