2014 Czerwiec 29

Daily Archives: 29 czerwca 2014

Zdjęcia z wernisażu „Łemkowie” Zdzisława Postępskiego – 28.06.2014

29 czerwca 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od prawej: Tadeusz Postępski – syn Zdzisława Postępskiego, Irena Gałuszka – dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Bohdan Gocz – Przewodniczący Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej.

Kapela Łemkowska z Mokrego

 

(więcej…)