2009 Marzec 06

Daily Archives: 6 marca 2009

1993 rok

6 marca 2009
Komentowanie nie jest możliwe

 

Realizacja wystawy „Rzeszów – miasto w Południowo-Wschodniej Polsce”. Pierwsza prezentacja – kwiecień 1993 r.

w lokalu Galerii Fotografii, w lipcu podczas uroczystego spotkania Władz Miasta Rzeszowa z przedstawicielami zespołów polonijnych podczas Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych `93.

Od 14.08.1993 r. do 22.08.1993 r. odbyła się prezentacja tej wystawy w Klagenfurcie, w Austrii. W październiku 1993 r. ekspozycja wystawy podczas Ogólnopolskiej Konferencji Związku Miast Polskich w Rzeszowie (w firmie „Gerber”).

 Problemy:

- Brak środków finansowych uniemożliwia realizację m.in.: akcje reklamujące wystawy, wyposażenie Galerii w wykładzinę podłogową, kontakty z innymi galeriami w Polsce.

- Nie zdało egzaminu zastane po przednich lokatorach gazowe ogrzewanie lokalu. W pomieszczeniach jest bardzo zimno. Pojawiają się problemy z wentylacją w budynku. W okresie jesienno-zimowym wychodzimy kolejno w czasie pracy, aby się ogrzać „na mieście”. Na wernisażach wystaw zaproszeni goście pozostają w zimowych okryciach.

- Brak środków z budżetu na zatrudnienie niezbędnych pracowników (zgodnie ze statutem winny być zatrudnione: dyrektor – 1 etat, księgowy – 1 etatu, pracownik techniczny – 1 etatu, pracownik administracyjny – 1 etatu).

Wszystkie obowiązki wynikające z działalności Galerii oprócz prac księgowych wykonuję osobiście Dyrektor – Irena Gałuszka (od reprezentowania do sprzątania lokalu włącznie).

Otrzymujemy dodatkową celową dotację przeznaczoną na zakup ram do ekspozycji w wysokości 12 mln zł.

W sprawozdaniu z działalności z dnia 11.08.1993 r. od lutego 1992 r. – skierowanym do Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury RM Rzeszowa piszę:

„Nie mam, zatem wątpliwości, co do słuszności zainwestowania pracy na rzecz Galerii, ale już dziś wiele problemów nie jest zrealizowanych, ponieważ przerasta to możliwości fizyczne jednej osoby”.

  

Galeria współpracuje z mediami: Polskie Radio i Telewizja, „Gazeta Wyborcza”, „Nowiny”, „Głos Rzeszowa”, „Informator Kulturalny Urzędu Wojewódzkiego”, „Foto” oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi: Urząd Wojewódzki (Dni Kultury Słowiańskiej), Towarzystwo Polsko-Niemieckie (Dni Kultury Niemieckiej), Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Instytut Goethego i Instytut Francuski w Krakowie.

Odbyła się pierwsza ekspozycja w Galerii Debiuty. Przeznaczono jedno z pomieszczeń wystawowych na promocję fotografii i prac plastycznych dla najmłodszych autorów. Galeria ta od momentu powstania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Zgodnie z § 7 Statutu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa została powołana przez Zarząd Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr 31/93 z dnia 9 czerwca 1993 r. Rada Programowa. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności programowej, działalności wystawienniczej oraz w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Galerii.

 C.d. ekspozycji:

 

25.01-14.02.1993       BOŚNIA – Krzysztof Miller (Warszawa)

17.02-05.03.1993       KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY – Irena Gałuszka, Leszek Kuchniak  

10.03-03.04.1993       FOTOGRAFIA – Paweł Tiszkowski (Białoruś)

14.04-28.04.1993       OTTO ALFRED WOLFGANG SCHULZE, Niemcy

 28.04-10.06.1993       RZESZÓW MIASTO W POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ POLSCE

28.06-15.07.1993       FOTOGRAFIA – Paweł Pierściński

26.07-15.08.1993       MAITLAND CLUB CAMERA Z AUSTRALII

14.08-22.08.1993       RZESZÓW MIASTO…(Wystawa na targi międzynarodowych w Klagenfurcie, Austria)

27.09-10.10.1993       BIESZCZADZKIE LEGENDY I PORTRETY – Irena Gałuszka, Andrzej Potocki, Leszek Kaliński

12.10-18.10.1993       ZWISCHENTTONE – Uschi Dresing, Niemcy

12.10-18.10.1993       DEBIUTY – Prace plastyczne Bożeny Łyczko i dzieci ze szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim 12 autorów, 16 prac

18.10-10.11.1993       DEBIUTY – prace plastyczne Lesławy Dyś i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Rzeszowie – 57 autorów, 57 prac

15.11-10.12.1993       BÓBRKA –  TU BYŁ POCZĄTEK, wystawa zbiorowa, 10 autorów

15.11-10.12.1993       DEBIUTY – prace plastyczne Małgorzaty Kusz i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Błażowej 19 autorów 23 prace

 

Do grona sponsorów Galerii, w 1993 r., dołączyła Agnieszka Hadała właścicielka Zakładu Fotograficznego AGA, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Firma XERREX Grzegorz Woźniak i S-ka, Pracownie Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim.

 

Uruchamiam Galerię Debiuty. Ukłon w stronę najmłodszych twórców. Pierwsza wystawa to prezentacja prac plastycznych dzieci pod kierunkiem Bożeny Łyczko ze szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim. Wystawa pełna uroku. Dzieci zachwycone. Nawiązuję ciekawą współpracę. Przybywają do Galerii nowi odbiorcy sztuki.

 

Zatrudnienie w 1993 r.: 1 etat – dyrektor, 1 etatu – główny księgowy.