SPOTKANIA AUTORSKIE - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
SPOTKANIA AUTORSKIE

„W międzywojennym Rzeszowie” – wernisaż 3.05.2018 r., godz. 14.00

25 kwietnia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

str 2-3

(więcej…)

Kilka zdjęć z wernisażu 26 marca 2018 r. „Solina” Zdzisława Postępskiego (1916-1991)

27 marca 2018
Komentowanie nie jest możliwe
_BSZ2213

Od prawej: Ryszard Winiarski, dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Irena Gałuszka – była dyrektor Galerii, Tadeusz Postępski – syna Autora wystawy, Zdzisław Mężyk – wieloletni pracownik Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, udostępnił dokumenty do wystawy związane z otwarciem zapory w Solinie, Danuta Solarz – radna Miasta Rzeszowa, Grażyna Szarama – radna Miasta Rzeszowa. Fot. B. Szczupaj.

(więcej…)

Kilka zdjęć z wernisażu „Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Wegięrskiej”, 12.02.2018 r.

14 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe
_BSZ1270

Od lewej: Tibor Kubička – Dyrektor Wydziału Kultury i Edukacji Urzędu Miasta Stropkova,
Agnieszka Kielar – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa,
Ryszard Winiarski – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Ewelina Ślęzak – koorydnator
projektu „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
12.02.2018, fot. B. Szczupaj

(więcej…)

„Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Węgierskiej” – wernisaż 12.02.2018 r. (poniedziałek), godz. 15.00

6 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-01

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-02

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-03

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-04

(więcej…)

Następna strona »