HISTORIA - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
HISTORIA

Kilka zdjęć z wernisażu „Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Wegięrskiej”, 12.02.2018 r.

14 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe
_BSZ1270

Od lewej: Tibor Kubička – Dyrektor Wydziału Kultury i Edukacji Urzędu Miasta Stropkova,
Agnieszka Kielar – p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa,
Ryszard Winiarski – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Ewelina Ślęzak – koorydnator
projektu „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
12.02.2018, fot. B. Szczupaj

(więcej…)

„Życie codzienne w dobie Monarchii Austro-Węgierskiej” – wernisaż 12.02.2018 r. (poniedziałek), godz. 15.00

6 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-01

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-02

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-03

p-010_wernisaz_zaproszenie_2xDL_01_06-04

(więcej…)

Kilka zdjęć z prelekcji historycznej – dziedzictwo kulturowe obszaru polsko – słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej

2 lutego 2018
Komentowanie nie jest możliwe
_BSZ0991

Ryszard Winiarski – dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, prelegenci dr Tadeusz Ochenduszko i mgr Małgorzata Jarosińska. Fot. Paulina Koń.

_BSZ0994

Agnieszka Kielar – p.o. dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Błażej Antoniak z firmy Anton New Technology Sp.z o.o. Fot. Paulina Koń.

_BSZ1003

 

(więcej…)

29 stycznia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

logo projektu

Gmina Miasto Rzeszów – w ramach realizowanego projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizuje w styczniu br. cykl prelekcji historycznych nt. przemian społeczno-kulturowych polsko-słowackiego pogranicza w okresie Monarchii Austro-Węgierskiej. Prelekcje wpisują się w szereg działań projektowych, jakie towarzyszyć będą utworzeniu szlaku turystycznego przebiegającego przez następujące miejscowości: Rzeszów – Strzyżów – Korczyna – Dukla – Barwinek – Stropkov – Velkrop –  Bukovce – Miroľa – Bodrudžal – Krajná Poľaná – Nižný Komárnik.

Prelekcja historyczna – dziedzictwo kulturowe obszaru polsko – słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej

organizowana w ramach projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020

 

Rzeszów, dn. 31 stycznia 2018 r.

godz. 10.00 – 14.00

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów

 

Program:

(więcej…)

Następna strona »