- Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA SPOTKANIA AUTORSKIE - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

29 stycznia 2018

logo projektu

Gmina Miasto Rzeszów – w ramach realizowanego projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizuje w styczniu br. cykl prelekcji historycznych nt. przemian społeczno-kulturowych polsko-słowackiego pogranicza w okresie Monarchii Austro-Węgierskiej. Prelekcje wpisują się w szereg działań projektowych, jakie towarzyszyć będą utworzeniu szlaku turystycznego przebiegającego przez następujące miejscowości: Rzeszów – Strzyżów – Korczyna – Dukla – Barwinek – Stropkov – Velkrop –  Bukovce – Miroľa – Bodrudžal – Krajná Poľaná – Nižný Komárnik.

Prelekcja historyczna – dziedzictwo kulturowe obszaru polsko – słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej

organizowana w ramach projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020

 

Rzeszów, dn. 31 stycznia 2018 r.

godz. 10.00 – 14.00

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów

 

Program:

10.00 – 10.15      Powitanie zaproszonych gości, otwarcie konferencji

10.15 – 11.00      Prelekcja pn. „Autonomia galicyjska – administracja, sądownictwo, wojskowość”

11.00 – 11.15      Przerwa

11.15 – 12.00      Prelekcja pn. „Rzeszów i Stropkov za czasów Galicji”

12.00 – 12.30      Przerwa kawowa

12.30 – 13.00      Prelekcja pn. „Galicja na fotografiach”

13.00 – 13.10      Przerwa

13.10 – 13.40      Prelekcja pn. „Wybitne postaci Galicji”

13.40 – 13.55      Prelekcja pn. „Historyczny szlak „Józefinka”: Rzeszów – Strzyżów – Korczyna Dukla – Stropkov – Velkrop”

13:55 – 14:00      Podsumowanie i zakończenie prelekcji

 

 

 

 

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, SPOTKANIA AUTORSKIE