Konkurs Fotograficzny „Europejski Stadion Kultury 2017” - Aktualne Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA KONKURSY WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » KONKURSY » Aktualne, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, KONKURSY, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ » Konkurs Fotograficzny „Europejski Stadion Kultury 2017”

Konkurs Fotograficzny „Europejski Stadion Kultury 2017”

29 maja 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich fotografujących

do udziału w konkursie fotograficznym „Europejski Stadion Kultury 2017”

pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

REGULAMIN  KONKURSU „EUROPEJSKI STADION KULTURY 2017”

Cel konkursu:

Celem konkursu i wystawy jest ukazanie w artystycznej formie autorskich wypowiedzi fotograficznych dotyczących jednego z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń kulturalnych w Rzeszo-wie: Europejskiego Stadionu Kultury, który odbędzie się w dniach 22-25 czerwca 2017 r.

Plan imprez tegorocznego ESK można znaleźć na stronie www.stadionkultury.pl.

 

Uczestnicy Konkursu:

W  konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, niezależnie od profesji z wyłączeniem pracowników Organizatora Konkursu i członków Jury oraz ich rodzin, a także pracowników wszystkich Organizatorów festiwalu ESK 2017.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

I –  autorzy od 18-25 lat

II – autorzy powyżej 25 lat

 

Warunki udziału:

1. Każdy autor może nadesłać max. 10 prac .

2. Prace na konkurs będą przyjmowane w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/ DVD wraz z wglądówkami o formacie 9 x 13 cm.

3. Warunki techniczne nadsyłanych prac:

a. pliki pochodzące z aparatów cyfrowych:

- rozdzielczość min. 3200 pikseli krótszy bok

- akceptowalne formy plików to: jpg, tiff

- tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał

- nazwa pliku powinna zawierać dane osobowe autora i numer fotografii odpowiadający numerowi w karcie zgłoszenia

b. fotografie wykonane w innych technikach poddane skanowaniu oraz zapisane jako plik cyfrowy:

- rozdzielczość krótszego boku m.in. 3200 pikseli

4. Każda praca powinna zawierać następujący opis: imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz nazwę imprezy odbywającej się w ramach ESK 2017.

5. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, na których znajdują się znaki wodne, cyfry-daty i podpisy. Obróbka cyfrowa nie powoduje dyskwalifikacji prac.

6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

7. Prace na nośnikach wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i Oświadczeniem należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Galerii lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłanych płyt CD/DVD Organizator nie zwraca. Płyty z pracami nie zakwalifikowanymi  do wystawy zostaną komisyjnie zniszczone po obradach Jury.

 

Prawa i obowiązki Organizatora:

1. Organizator powoła profesjonalne Jury, które przyzna nagrody oraz wybierze prace do wystawy. W skład Jury wejdzie pięć osób: cztery osoby będące członkami związków twórczych oraz jedna osoba reprezentująca Prezydenta Miasta Rzeszowa. Decyzje Jury są ostateczne.

2. Organizator ma prawo odrzucić prace nie spełniające warunków niniejszego regulaminu.

3. Informacje o pracach zakwalifikowanych do konkursu będą podane na stronie internetowej www.fotogaleria.erzeszow.pl do dnia 30.08.2017 r.

4. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 18.00 w lokalu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

5. Z wybranych prac Organizator planuje zorganizować wystawę pokonkursową, która będzie eksponowana w lokalu GFMRz lub na stelażu wolnostojącym podczas kolejnej edycji ESK  w 2018 r.

6. Prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy pozostaną w archiwum GFMRz i mogą być wykorzystane do innych ekspozycji  i wydawnictw organizowanych przez Galerię.

7. W siedzibie Organizatora można pobrać Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia i Oświadczeniem w wersji papierowej.

 

Nagrody:

Pula nagród wynosi 3600 zł. Organizator konkursu przewiduje nagrody pieniężne w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

I nagroda – 700,00 zł

II nagroda – 500,00 zł

III nagroda – 300,00 zł

oraz 4 wyróżnienia po 150,00 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

 

Zobowiązanie autora – uczestnika konkursu:

Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć prace zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz podpisaną Kartą Zgłoszenia i Oświadczenie.

Karta Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1, a Oświadczenie Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Terminy:

Nadesłanie prac:  do 21.07.2017 r.

Obrady Jury:  28.07.2017 r.

Informacja na stronie Galerii o pracach zakwalifikowanych do konkursu: do 30.08.2017 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:  16.10. 2017 r., godz. 18.00 w lokalu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

 

Adres Organizatora:

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9

35 -030 Rzeszów

 

Godziny pracy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa:

poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00

 

Kontakt:

telefon:  17 853 24 45

e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

 

Komisarz Konkursu:

Barbara Bokota-Tomala

 

karta zgloszenia_na www

oswiadczenie uczestnika_na www

 

 

 

Aktualne, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, KONKURSY, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ