Kilka zdjęć z wernisażu Ryszarda Piotrowskiego „Dialog nad zdjęciem…” - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA SPOTKANIA AUTORSKIE WERNISAŻE - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa