„Kapitał Sztuki” doroczna wystawa fotografii Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików – zapraszamy do zwiedzania od 3 sierpnia 2015 r. - HISTORIA WYSTAWY - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » HISTORIA, WYSTAWY » „Kapitał Sztuki” doroczna wystawa fotografii Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików – zapraszamy do zwiedzania od 3 sierpnia 2015 r.

„Kapitał Sztuki” doroczna wystawa fotografii Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików – zapraszamy do zwiedzania od 3 sierpnia 2015 r.

27 lipca 2015

str 3

str 2

Fotografia polska – jak pisze Paweł Pierściński – narodziła się w Kielcach i całe jej dzieje nierozerwalnie wiążą się z tym miastem i regionem.

Środowisko świętokrzyskich fotografów wypełnia rolę organizatora oraz dokumentatora pracy polskich fotografów pejzażystów. Skupia i zrzesza twórców fotografii z różnych regionów Polski.  Już w roku ogłoszenia wynalazku fotografii (1839), Maksymilian Strasz, inżynier gubernialny w Kielcach, wynalazca z dziedziny optyki i chemii, wykonał pierwsze na ziemiach polskich fotografie, a swe doświadczenia opisał w ówczesnej prasie. Później opublikował cztery podręczniki dagerotypii i fotografii, które służyły polskim fotografom przez ponad pięćdziesiąt lat. Maksymilian Strasz w pełni zasłużył na miano ojca polskiej fotografii.

Po zakończeniu II wojny światowej w polskiej fotografii nastąpiły przełomowe zmiany, zwieńczone powstaniem stowarzyszenia twórczego – Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie. Wśród jego członków założycieli znalazł się dr Tadeusz Przypkowski z Jędrzejowa. W 1955 r. powołano Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, przekształcony następnie w posiadające osobowość prawną Świętokrzyskie Towarzystwo Fotograficzne (1961-1982). Członkowie ŚTF stworzyli nowy kierunek estetyczny nazwany Kielecką Szkołą Krajobrazu. Kieleccy fotografowie w sposób artystyczny utrwalili obraz swej ziemi. Elementem dominującym w tym portrecie krajobrazu są przedstawienia świętokrzyskich „szachownic” i polnych „pasiaków”, jakże typowych dla odchodzącego w przeszłość obrazu wsi polskiej II połowy XX wieku. Złote lata kieleckiej fotografii przyczyniły się do renesansu najpiękniejszej tradycji polskiej sztuki fotograficznej: fotografii krajobrazowej.

W 1978 roku powstał Okręg Świętokrzyski ZPAF. Funkcję pierwszego prezesa powierzono Pawłowi Pierścińskiemu, który kierował pracą zespołu do 1988. Funkcję tę pełnili również: Jerzy Piątek,  Antoni Myśliwiec, Wiesław Turno i Andrzej Borys. Bardzo ważnym faktem w historii Związku był wybór na stanowisko prezesa Zarządu Głównego ZPAF w Warszawie dwóch członków Okręgu Świętokrzyskiego: Pawła Pierścińskiego i Jerzego Mąkowskiego.

Do wyróżniających się twórców, a zarazem organizatorów życia fotograficznego w Polsce, będących członkami Okręgu Świętokrzyskiego należą m. in.: Stanisław Orłowski z Zamościa, honorowy prezes Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, inicjator powstania i komisarz Galerii Fotografii „Ratusz” w Zamościu (od 1988), organizator i komisarz ogólnopolskiej wystawy fotografii pn. „Zabytki” (od 1968). Karol Walaszczyk (zm. 2014) utworzył Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa w Radomsku. Zorganizował Biennale Fotografii Czarno-Białej „Postać ludzka w pejzażu” oraz przez wiele lat organizował ogólnopolskie plenery fotograficzne. Irena Gałuszka od wielu lat animuje ruch fotograficzny w latach 1980-1992 była prezesem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1992 r. utworzyła i kieruje pracami sprawnie funkcjonującej Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Jest inicjatorką i realizatorką wielu wystaw i wydawnictw albumowych poświęconych miastu i twórcom. Grażyna Niezgoda rozwinęła we własnej firmie „Desa – dzieła sztuki i antyki” dział sprzedaży fotografii, stworzyła internetową „Galerię Fotografii”, z Jackiem Szwicem prowadzi Galerię Fotografii w Przemyślu. Janusz Mielczarek podniósł poziom twórczości fotograficznej w Częstochowie. Między innymi jest pomysłodawcą Międzynarodowego Salonu. Martwa natura w fotografii oraz system ogólnopolskich plenerów fotograficznych pn. Częstochowa. Jako członek Kapituły Fotoklubu Polskiego RP, zorganizował i prowadzi działalność Jurajskiego Oddziału „Fotoklubu” (od 2001). Robert Andre pełnił funkcję prezesa Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT”. Zorganizował oraz pełnił funkcję komisarza Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Portret”. Działalność w Nowej Hucie rozwija Adam Gryczyński. Jest również organizatorem pracy krakowskiego ośrodka fotograficznego. Od 1979 roku prowadzi Krakowski Klub Fotograficzny i Foto Galerię NCK. Andrzej Łada w Ostrowcu świętokrzyskim  utworzył Galerię Fotografii, która funkcjonuje w strukturze Miejskiego Centrum Kultury. W Busku Zdroju rozwinął ożywioną działalność popularyzatorską fotografii Piotr Kaleta. Obecnie funkcję Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF pełni Krzysztof Zając, a do zarządu zostali wybrani: Stanisława Zacharko, Łukasz Max Kania, Karolina Falkiewicz, Artur Dziwirek, Jacek Rzodeczko, Piotr Krupa i Małgorzata Stępnik.

Opracowała Irena Gałuszka na odstawie wydawnictwa „Sztuka fotografii” Almanach 30. lecia Okręgu Św. ZPAF 1978-2008. Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Fine Grain” Sp. Zo.o., Kielce 2009.

Andre-Robert-3

Baś-Robert-3

Bednarski-Jerzy-1

Bieniek-Piotr-3

Borys-Andrzej-1

Dziwirek-Artur-2

Falkiewicz-Karolina-3

Gałuszka-Irena-1

Gryczyński-Adam-2

Jarząbek-Joanna-2

Kania-Max-1

Klich-Joanna-4

Kowalski-Leszek-1

Kozub-Waldemar-1

Krupa-Piotr-1

Myśliwiec-Antoni-1

Niezgoda-Grażyna-3

Ochnio-Jakub-6

Opaliński-Paweł

Orłowski-Stanisaw-3

Oszywa-Sawomir-1

Rzodeczko-Jacek-3

Stępnik-Magorzata-2

Szczapiński-Brunon-3-800

Tabisz-Mikosz_Zofia-3

Turno-Wiesław-2

Turno-Zofia-2

Warchoł-Wiesaw-1

Wroński-Mieczysaw-1

Zacharko-Stanisawa-2

Zając-Krzysztof-1

Zych-Jan-2

HISTORIA, WYSTAWY