Warsztaty fotograficzne „Krzemieniec w fotografii – technika szlachetna guma” – 26.06.2015 r. - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA SPOTKANIA AUTORSKIE Warsztaty fotograficzne WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » HISTORIA » Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, SPOTKANIA AUTORSKIE, Warsztaty fotograficzne, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ » Warsztaty fotograficzne „Krzemieniec w fotografii – technika szlachetna guma” – 26.06.2015 r.

Warsztaty fotograficzne „Krzemieniec w fotografii – technika szlachetna guma” – 26.06.2015 r.

2 czerwca 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych „Krzemieniec w fotografii – technika szlachetna guma”, które odbędą się 26.06.2015 r. (piątek) w godzinach od:

I grupa – 9.00-13.00

II grupa – 14.00-18.00

Wszystkie potrzebne materiały i odczynniki do wykonania gumy chromianowej będą zabezpieczone przez prowadzących warsztaty.

Prowadzący: Zofia i Wiesław Turno

Ilość miejsc ograniczona. W każdej grupie może uczestniczyć do 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2015 r. na adres e-mail: fotogaleria@erzeszow.pl

W sobotę, w dniu 27 czerwca w godz. 12.00-14.00 odbędzie się spotkanie autorskie z Zofią i Wiesławem Turno oraz pokaz wykonanych prac podczas warsztatów. Warsztaty i spotkanie odbędzie się w lokalu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

Technika fotografii – guma należy do fotograficznych technik szlachetnych. Do otrzymywania obrazów pozytywowych wykorzystuje światłoczułość roztworów dwuchromianu potasu lub amonu oraz gumy arabskiej, jako koloidu organicznego. Pod wpływem światła roztwory te ulegają zgarbowaniu i tracą zdolność rozpuszczania się w wodzie. Jeżeli papier pokryty takim roztworem, oczywiście po jego wysuszeniu, naświetlić przez złożony z  nim negatyw, to zgarbowaniu ulegną jedynie miejsca, na które padło światło, a więc odpowiadające jasnym miejscom negatywu. Po wywołaniu, czyli rozpuszczeniu w wodzie emulsji nienaświetlonej otrzymujemy obrazy gumowe, czyli gumę.

Ośrodkami rozwoju gumy były: Szwajcaria, Francja i Austria. W Polsce techniką gumy zajmowali się m. in.: Marian Dederko, Jan Bułhak. Na przełomie XIX i XX w. rozwinął się dynamicznie ruch fotografii artystycznej, tzw. „impresjonizm fotograficzny”. Technikę gumową zastosowano w 1904 r. jako doskonałe narzędzie wypowiedzi artystycznej. Rozkwit gumy trwał do wybuchu II wojny światowej, a nawet kilka lat po wojnie (Źródło: Witold Dederko, „Guma warszawska. Chromianowa technika fotograficzna).

Autorzy warsztatów uprawiają tę technikę od wielu lat. Wiesław Turno jest autorem kilku wystaw w technice gumy wielobarwnej.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, SPOTKANIA AUTORSKIE, Warsztaty fotograficzne, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ