„Krajobrazy” Paweł Pierściński – wernisaż 2 marca 2015 r. godz. 18.00 - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA SPOTKANIA AUTORSKIE WERNISAŻE - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » HISTORIA » Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, SPOTKANIA AUTORSKIE, WERNISAŻE » „Krajobrazy” Paweł Pierściński – wernisaż 2 marca 2015 r. godz. 18.00

„Krajobrazy” Paweł Pierściński – wernisaż 2 marca 2015 r. godz. 18.00

25 lutego 2015

str 2-3

Paweł Pierściński, fot. Irena Gałuszka

wnetrze pracowni_004

fot. Paweł Pierściński, wnętrze pracowni – w trakcie przygotowań do wystawy „Krajobrazy z przednim planem”, Kielce, brom, 1985

Paweł Pierściński – wybitny polski artysta fotograf. Twórca i animator kierunku „Kielecka Szkoła Krajobrazu”. Urodził się w Kielcach 25 maja 1938 r. W 1956 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W 1962 r. ukończył Politechnikę Warszawską i obronił dyplom na Wydziale Budownictwa Lądowego o specjalności Mosty i Budowle Podziemne. Dwa lata później został członkiem zwyczajnym Związku Polskich Artystów Fotografików.

Od 1967 r. wykonywał wolny zawód artysty fotografika. Od początku fotografowania realizował tematykę krajobrazową, której poświecił całe swoje życie. Od 1955 r. eksponował ponad 250 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 600 wystawach zbiorowych. Przegląd twórczości artystycznej Pawła Pierścińskiego odbył się na trzech wystawach retrospektywnych: BWA Kielce 1981, 1995 oraz Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, w 2005.

Za całokształt pracy twórczej otrzymał: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Krzyż Kawalerski OOP (1985), Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005), Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury (1969, 1976), Nagrodę im. Stanisława Staszica (1975, 1979), odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową PTTK. Jest laureatem Medalu Jana Bułhaka. Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej – FIAP w Paryżu (fr. Fédération Internationale de l’Art Photographique) nadała Pawłowi Pierścińskiemu honorowe odznaczenia: artysta FIAP-AFIAP (1968) i Excellence (wybitny artysta) FIAP-EFIAP (1976) i Especially FIAP (zasłużony działacz na rzecz FIAP)-EsFIAP (1980). Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej, FIAP Zrzesza organizacje fotograficzne z ponad 85 krajów członkowskich. Wspomaga organizowanie wystaw, zajmuje się ich patronatem; jest uznawana przez UNESCO.

Jego prace fotograficzne znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych w  wielu krajach, między innymi we Francuskim Muzeum Fotografii w Bievres koło Paryża, w Bibliotece Narodowej w Paryżu, w Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Kielcach, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Uniwersytecie w Parmie i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Prace fotograficzne Pawła Pierścińskiego zostały opublikowane w almanachach światowej fotografii, między innymi w:  „Photography Year Book” w Londynie, „Fotojahrbuch International” w Niemczech, „Photographis” w Szwajcarii, „Almanach FIAP” w Genewie oraz „Almanachu Fotografiki ZPAF” w Polsce.  Jest autorem kilkunastu albumów indywidualnych: „Góry Świętokrzyskie” (1980), „Struktury” (1982), „Święty Krzyż” (1992, 1993), „Między Wisłą a Pilicą” (2001), „Świętokrzyskie” (2004).

W 1977 r. zorganizował stałą Galerię Fotografii ZPAF w Kielcach, którą kierował do 1988 r. W latach 1988-1989 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego ZPAF w Warszawie. Noty biograficzne Pawła Pierścińskiego znajdują się  m.in. w „Photographers Encyclopedia International 1839 to the Present (Szwajcaria 1985, Paryż 1995), „International Who`s of Intellectuals” (Uniwersytet w Cambrige 1992).

W mojej pracy fotograficznej wybrałem postawę kronikarza, obserwującego bogactwo naszej pla-nety na  jakże niewielkim  obszarze Gór Świętokrzyskich. Przyjąłem rolę dokumentatora utrwalającego na materiale światłoczułym żywioł przyrody i jej urzekające piękno przejawiające się w najdrobniejszym nawet fragmencie. Szukam przejawów mądrości natury w jej strukturalnej budowie, w największej koncentracji linii i plam, w pracy płaszczyzn i brył, w zmienności barw i kształtów, w harmonii i kontrastach, chaosie i ładzie, rytmie lub kapryśnej fantazji, w geometrii i nastroju, słowem w momentach ścierania się, walki i pracy elementów plastycznych. Moim fotograficznym tematem jest świat struktur.

Pierściński Paweł, „Czas krajobrazu”, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie,  Kielce-Kraków 2004, s. 192.

W 2015 roku przypada Jublileusz 60. pracy twórczej Pawła Pierścińskiego. Życzymy Pawłowi dużo zdrowia, zadowolenia i sukcesów w kolejnych działaniach fotograficznych!

Przyjaciele z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa
fot_Pawel Piersinski_z cyklu Puszcza Jodlowa_Lesny stwor_brom_1969_2

fot. Paweł Pierściński, „Leśny stwór”, z cyklu „Puszcza Jodłowa”, brom, 1969

fot_Pawel Piersinski_Krajno_brom_technika wlasna_1962_2

fot. Paweł Pierściński, „Krajno”, brom, technika własna, 1962

fot. Paweł Pierściński, „Ku Łysicy”, z cyklu „Portret Ziemi Kieleckiej”, brom, 1968

fot_Pawel Piersinski_z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej_Krajobraz I_brom_1976_2

fot. Paweł Pierściński, „Krajobraz I”, z cyklu „Portret Ziemi Kieleckiej”, brom, 1976

fot_Pawel Piersinski_z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej_Krajobraz wymyslony_brom_1957_2

fot. Paweł Pierściński, „Krajobraz wymyślony”, z cyklu „Portret Ziemi Kieleckiej”, brom, 1957

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, SPOTKANIA AUTORSKIE, WERNISAŻE