Kilka zdjęć z wernisażu „Święte miejsca Kotliny Katmandu” - WERNISAŻE - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa