Razem w nowej Europie - PROJEKTY - PROJEKTY - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » PROJEKTY » Razem w nowej Europie

Razem w nowej Europie

2 grudnia 2007

 

PROGRAM OPERACYJNY „Promocja kultury polskiej za granicą”

01.02.2007 r. – 30.11.2007 r.

 

Razem w nowej Europie

Zgodnie z zapisami we wniosku wszystkie założone cele i wskaźniki projektu pod nazwą „Razem w Nowej Europie” zostały zrealizowane. Została wykonana ekspozycja fotografii (70 plansz 70×100 cm), katalog wystawy, plakat, ulotki reklamujące wystawę (w wersjach językowych: polsko-rumuńska, bułgarska, angielska). Odbyły się ekspozycje wystawy w wybranych galeriach Rumunii: Timisoara, Satu Mare i Bułgarii: Smolian, Veliko Tarnovo, Gabrovo. Dyrektorzy Instytutów Polskich w Bukareszcie (Jarosław Godun) i Sofii (Anna Tręda) uczestniczyli w promocji wystawy w w/w państwach oraz w wernisażach wystawy (Timisoara, Gabrovo-finisaż).
Zgodnie z zapisami we wniosku poprzez udział w wernisażach i finsażu wystawy nawiązane zostały kontakty oraz podjęto kroki do dalszej międzynarodowej współpracy. Skutkiem tego będzie kolejna seria wystaw autorów z Polski w Bułgarii i Rumunii, jak i rumuńskich,
i bułgarskich w galeriach Rzeszowa.
Celem zadania była promocja polskiej kultury za granicą. Dzięki wystawie i katalogowi zaprezentowaliśmy w Rumunii i Bułgarii:
- piękno Polski Południowo-Wschodniej i stolicy Euroregionu Karpaty – Rzeszowa,
- informację o najwybitniejszych postaciach z naszego regionu, które pozostawiły istotny
i trwały ślad w dziejach kultury europejskiej i światowej,
- informację o unikalnym zbiorze w skali światowej negatywów szklanych Edwarda Janusza
i Rodziny z przełomu XIX i XX w. dotyczących Rzeszowa.
Wykonane zadania w ramach wniosku przyczyniły się do zwiększenia obecności polskiej oferty kulturalnej w Rumunii i Bułgarii oraz do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Polski, a co za tym idzie do stworzenia lepszego klimatu do dalszej współpracy. Ponadto realizacja projektu pozwoliła na efektywną promocję twórczości oraz wpłynęła pozytywnie na wzrost uczestnictwa społeczeństwa wybranych państw w kulturze.

Autorzy projektu Cel i zadania Harmonogram


1. „Organizowanie działalności wystawienniczej oraz wspieranie kampanii promujących kulturę i sztukę najnowszą w Polsce i na świecie”
Odbyła się ekspozycja wystawy „Razem w Nowej Europie” zgodnie z założonym harmonogramem:

RUMUNIA
- Timisoara, Galeria „Helios”, 12.04.2007 r. (ekspozycja do 20 kwietnia)
- Satu Mare, Galeria „MUZEUL JUDETEAN DE ARTA”, 11.05.2007 r. (ekspozycja do 30 maja)

BUŁGARIA
- Smolian, Klub „Kultura”, 11.07.2007 r. (ekspozycja do 10 sierpnia)
- Veliko Tarnovo, 28.08.2007 r. (ekspozycja do 30 września)
- Gabrovo, 25.10.2007 r. (ekspozycja do 28 listopada)
Wystawa zrealizowana w ramach projektu zyskała rozgłos w całej Europie Środkowo-Wschodniej, o czym świadczy zaproszenie do jej ekspozycji w:
- KOSZYCACH podczas Międzynarodowej Konferencji „Europejska Arena Kulturalna”, 5-7.10.2007 r. – pokaz na CD
- RZESZOWIE (Ratusz) podczas Międzynarodowego spotkania przedstawicieli samorządów ze Lwowa i Rzeszowa z udziałem dziennikarzy na temat „Współpraca”, 14.10.2007 r. . – pokaz na CD
- Smolian podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytetów, 30.11.2007 r. – pokaz wybranych plansz z wystawy.

Przedsięwzięcie wpisało się w najważniejsze obszary działań „Strategii Promocji Polski na lata 2007-2013” w zakresie promocja polskich instytucji i artystów poza granicami kraju oraz w „Strategię rozwoju miasta Rzeszowa” w ramach celu szczegółowego: „poprawa klimatu dla powstania nowych i rozwoju istniejących usług turystycznych”.
Obszerne informacje o wystawie były publikowane:

w mediach („Gazeta Wyborcza”, red. Magdalena Mach – 6.04.2007 r. „Rumuni, Bułgarzy, zobaczcie, jak u nas pięknie!”, „Nowiny”, mitu, 6-9.04.2007 r., „Zdjęcia mają skusić turystów”, „agenda”, red. Lucjan Sava – 13.04.2007 r. ,„Fotografii cu gust de turtă dulce”,  red. Ovidiu Suciu, „O expoziţie foto – poem scris cu lumină despre o bure poloneză”, „fara bariere satu mare“, 4-20 maj 2007 r., “Expoziţie de fotografie: ÎMPREUNĂ ÎN NOUA EUROPĂ”, „Dzień”, Nr 71/21.09.2007 Gabrovo – Informacja o wystawie „Razem w Nowej Europie”, „Biuletyn” Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie, 8-10(139-141/2007), Lidia Czyż, „Razem w nowej Europie”, „Dzień”, Nr 86/16.11.2007 – Gabrovo,  „Kadry
z polskiego Podkarpacia”.
Radio „VIA” red. Magda Dudek – rozmowa dotycząca głównych założeń projektu „Razem
w Nowej Europie” (ok. 15 min.), 27 luty 2007 r.; TVP INFO Rzeszów – red. Anna Arciszewska, nagranie 5.04.2007 r., Radio „Eska” red. Anna Brzechowska, Radio „Rzeszów” red. Irena Markowicz – rozmowa na żywo, blok programowy „Okolice kultury”, rozmowa
o wernisażu w Timisoara (ok. 20 min), 18 kwiecień 2007 r.; Radio „Rzeszów” red. Krystyna Turek – rozmowa na żywo o sukcesach Galerii m.in.: o realizacji projektu (ok. 20 min.), 4 maj  2007 r.; Radio „VIA” red. Agnieszka Marzec – rozmowa o sukcesach Galerii, m.in.: o realizacji projektu, czas antenowy od godz. 1030-1045, 4 maj 2007 r.; Radio „VIA” red. Iwona Kostyła – informacja o realizacji projektu w Rumunii, czas antenowy od godz. 1500-1515, 7 maj 2007 r.; Radio „Rzeszów” red. Irena Markowicz – wernisaż wystawy „Mosaic” Camila Mihăescu
z Timisoary (Rumunia), 4 czerwiec 2007 r.; Radio „Rzeszów” red. Krystyna Turek i Irena Markowicz, program „Okolice kultury” rozmowa na temat realizacji projektu, czas antenowy od 1840-1900, 9 listopad 2007 r. i na stronach internetowych www.erzeszow.pl – serwis Informacyjny UM Rzeszów/Wiadomości z Magistratu, www.wikipedia.org/wiki/Rzeszów, www.go-rzeszow.com/pl/rzeszow/kultura/, www.naszdom.rzszow.pl/gazeta; 24 kwiecień 2007 r. – www.bip.um.rzeszow.pl – Temat: Konferencja prasowa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa; „Razem w nowej Europie”, Agnieszka Marzec, 11.04.2007 r., strona internetowa Radia VIA, www.radiovia.com.pl, „Razem w Nowej Europie”, kalendarz imprez w Galerii Helios w Timisoara, strona internetowa galerii – Galeria Helios kalendarium; „Expozitie de fotografie la Timisoara: Impreuna in Noua Europa”, 6.05.2007 r., www.foto-magazin.ro;  „Impreuna in Noua Europa – expozitie de fotografie“, www.infoeuropa.ro, Strona internetowa Instytutu Polskiego w Bukareszcie www.culturapoloneza.ro; Impreuna in Noua Europa – expozitie de fotografie“, Strona internetowa Instytutu Polskiego w Bukareszcie www.culturapoloneza.ro; Program Operacyjny: „Promocja polskiej kultury za granicą“, pt. „Razem w nowej Europie“ – www.erzeszow.pl – serwis informacyjny UM Rzeszowa – Miejskie aktualności kulturalne; Program Operacyjny: „Promocja polskiej kultury za granicą“, pt. „Razem w nowej Europie“ – www.erzeszow.pl – serwis informacyjny UM Rzeszowa – Miejskie aktualności kulturalne; “Expoziţie de fotografie”, Teatrul de Nord Satu Mare, strona internetowa Teatru de Nord; informacja na stronie internetowej „Domu Humoru i Satyry” w Gabrowie.
W ramach projektu zostało zorganizowane jedno wydarzenie kulturalne, tj. wystawa fotografii „Razem w Nowej Europie” z udziałem fotografii 16 autorów z Podkarpacia. Wystawa była eksponowana w 2 galeriach w Rumunii, 3 galeriach w Bułgarii oraz prezentowana z nośników CD na 2 międzynarodowych konferencjach oraz wybrane plansze na między-narodowej konferencji w Smolian. Przedsięwzięciu towarzyszyło 8 imprez związanych z zadaniem. Ponadto do realizacji zadania zaangażowano łącznie 10 zagranicznych partnerów i instytucji.
Nie zmieniony został rodzaj i nakład materiałów promocyjnych: katalog wystawy (1000 szt.), plakat (600 szt.) oraz ulotki (1000 szt.), które były rozdawane bezpłatnie przez współorganizatorów wystawy.

W celach promocyjnych wystawy i projektu odbyły się:
1. Publikacje w prasie polskiej i zagranicznej – 3 (Polska), 3 (Rumunia), 2 (Bułgaria)
2. Ekspozycje wystawy – 7
3. Prezentacje wystawy na nośnikach CD – 2
4. Konferencje prasowe – 3
5. Spotkania poświęcone polskiej sztuce fotografii – 7
6. Wywiady w radiach polskim, rumuńskim  i bułgarskim – 7 (Polska), 1 (Rumunia), 2 (Bułgaria)
7. Emisje w TVP i telewizji bułgarskiej – 1 (Polska), 2 (Bułgaria)
8. Informacje w internecie – 7 (Polska), 4 (Rumunia), 3 (Bułgaria)

Zrealizowana wystawa „Razem w Nowej Europie” będzie prezentowana w innych galeriach
w Polsce oraz w miastach partnerskich Rzeszowa w 2008 r.
Znajduje się w dyspozycji Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w zbiorach kolekcji sztuki współczesnej jaką jest fotografia.

Od 4.06.2007 r. – 22.06.2007 r. odbyła się ekspozycja wystawy „Mosaic” Camila Mihăescu
z Timisoary w Rumunii w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

Zebrane propozycje do dalszej współpracy z Rumunii i Bułgarii:
- wystawa grafiki komputerowej: autor Dieter Pentelinc-Cotosman z Timisoary (Rumunia)
- wystawa fotografii Piotr Diner (współpracuje z National Geographic) Smolian (Bułgaria)
- wystawa fotografii Cani Wasiliewa z Veliko Tarnovo
- wystawa fotografii Wenczysław Simeonor  z Gabrova

PROJEKTY