Księgozbiór do 2009 r. - CZYTELNIA - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » CZYTELNIA » Księgozbiór do 2009 r.

Księgozbiór do 2009 r.

31 grudnia 2009

Autor

Tytuł

  Technika świetlna
  Andrzej Dudziński (Album)
Koetzle M. H. Słynne zdjęcia i ich historie cz. I
  Słynne zdjęcia i ich historie cz. II
Starowieyski F. Starowieyski Franciszek (Album)
  W Kazimierzu nad Wisłą (Album)
Rubinstein E. Fotografie 1967 – 1990
  Fotografia XX w Museum Ludwig w Kolonii
Tomaszczuk Z. Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii
Newton H. Sex and Landscapes
Brauchitsch von B. Mała historia fotografii
Bukowski J. Postawy wobec sztuki najnowszej
Croce B. Zarys estetyki
Dziamski G. Szkice o nowej sztuce
Folga-Januszewska D. Picasso w zbiorach polskich (katalog)
Lam W. Twórczość przejawem instynktu życia
Kamiński I. Okolice sztuki
Kowalska B. Twórcy – postawy
Krakowski P. O sztuce nowej i najnowszej
Malinowski J. Co robić po kubizmie? studia o sztuce europejskiej I poł. XX w.
Pimienow J. God putiesziestwij
Ryszkiewicz A. Francusko – polskie związki artystyczne
Ryszkiewicz A. Polski portret zbiorowy
Wiliński S. U źródeł portretu staropolskiego
Zdaniewicz C. Piromani malarz naiwny
  Cornelius Kolig Tactiles
  Welt der Kunst. Junge ……..
Jakimowicz A. Tadeusz Brzozowski. Współczesne malarstwo polskie
  Wystawa artystów pedagogów szkół artystycznych. Absolwentów PLSP w Jarosławiu. Przemyśl`98
Czartoryska U. Przygody plastyczne fotografii
Dederko W. Sztuka fotografowania
Dederko W. Elementy kompozycji fotograficznej
Garztecki J. Fotografia rodzinna
Latoś H. Z historii fotografii wojennej
Latoś H. 1000 słów o fotografii
Latoś H. 500 zagadek fotograficznych
Latoś H. 77 tematów fotograficznych
Lejko K., Niklewska J. Warszawa w starej fotografii
Morozow S. Fotografija sriedi iskusstw
Płażewski J. Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii
Sontag S. O fotografii
Sunderland J. Portret artystyczny w fotografii amatorskiej
Sunderland J. Portret artystyczny w fotografii amatorskiej
Szulc M. Materiały do historii fotografii polskiej i bibliografia 1836 – 1959
Weiss K. Deutscher Kamera – Almanach
Żdżarski W. Zaczęło się od Daguerre’a
Żdżarski W. Historia fotografii warszawskiej
  Fotografia artystyczna na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945 – 1986
  Polska fotografia artystyczna, IV sympozjum historyczne
  Działalność stowarzyszeń członkowskich FASF w Polsce w latach 1945 – 1979
  25 lat fotografiki polskiej
Brauer E. Podstawy fotografii
Burzyński R. Portret fotograficzny
Dąbrowski J. Fotografia
Dederko W. Oświetlenie w fotografii
Dederko W. Sztuka fotografowania
Dederko W. Fotografowanie architektury
Dederko W. Przedmiot rzeczywisty i jego obraz
Dubiel E., Iliński M. Materiały fotograficzne barwne
  Obróbka materiałów fotograficznych TOTON
Fritsche K Fotofehlerbuch
Halperin A. Określenie ekspozycji w fotografii
Hamann H. Fotoreprodukcja
Helbig E. Podstawy fotometrii
Jarzyński Z. Kupujemy aparat fotograficzny
Jasztołd – Goworko W.A. Fotosjemka i obrabotka
Klimecki T. Technika powiększania w fotografii
Kondracki W. Sztuczne światło w fotografii
Kotecki A. Pracownia fotograficzna
Kotecki A. Pracownia fotograficzna
Kreyser R. Światłomierze i filtry fotograficzne w praktyce amatorskiej
Kreyser R. Amatorski klub fotograficzny
Kreyser R. Elementarz filmowca amatora
Kreyser R. Fotografujemy
Kunz A. Samplowsky D. Poradnik majsterkowicza fotografa
Kunz A. Samplowsky D. Poradnik majsterkowicza fotografa
Kunz A., Samplowsky D. Fotobastelbuch
Mierzecka J. Fotografia zabytków i dzieł sztuki
Mroczek A. O fotografowaniu
Mroczek A. O fotografowaniu
Nimczyński R. Fotograf praktyk
Nimczyński R. Fotoamator
Nimczyński R. Fotoamator
Orzepowski S. Fotografia podwodna
Ostrowski W. Amatorski film turystyczny
Pękosławski Z. Fotografia w praktyce amatorskiej
Pękosławski Z. Fotografia w praktyce amatorskiej
Pękosławski Z. Pracownia fotoamatora
Pękosławski Z. Pracownia fotoamatora
Pękosławski Z. Elementy warsztatu fotografika
Płażewski J. Fotografowanie nie jest trudne
Płażewski J. Fotografowanie nie jest trudne
Pytliński A. Matuszewski A. Przeźrocza
Pytliński A., Matuszewski A. Przeźrocza – technika i wykorzystanie
Pytliński A., Matuszewski A. Przeźrocza – technika i wykorzystanie
Solf Dieter K. Fotografia podstawy, technika, praktyka
Śledzikowski J. Wybrane zagadnienia technicznej realizacji diaporamy
Śmigielski W. Filtry i nasadki w fotografii
Śmigielski W. Lustrzanki małoobrazkowe
Szmidtgal E. Aparat fotograficzny
Tolke A. Fotografujemy i filmujemy obiekty makroskopowe
Weinfeld S. Elektrotechnika fotoamatora
Wójcik P. Lampa błyskowa w fotografii amatorskiej
Voellnagel A. Fotoleksykon dyskusyjny
Zubrzycki W. Fotografia podwodna
Brzezicki A. Impresje sportowe
Bujak A. Misteria
Burzyński R. Fotografia reportażowa
Dederko W., Mariański R. Reportaż fotograficzny
Falkowski E. Fotografia krajoznawcza
Kopeć J., Leszczyńska H. Ekspres reporterów
Kosidowski J. Zawód: fotoreporterzy
Strojny W. Zwierzęta w moim obiektywie
Towell L. El Salvador
Woszczyński Z. Samo życie: album fotografii reporterskiej
  Sztafeta fotoreporterów. Polska Fotografia Sportowa
Wróblewski K.A. La Pologne de tous  les jours
  FotoSport 82′ (katalog)
  FotoSport 84′ (katalog)
Adamski F. J. Pogórze dynowskie
Bujniak A. Rzeszów – pejzaż dawnego miasta. Rzeszów 1905 – 1918 w obiektywie A. Bujniaka
Dydek S. Stara wieś
Dydek S. Stulecie kopalnictwa naftowego w Starej Wsi (1892-1992)
Fiedoruk A. Białostockie smaki
Kluz Z. Okruchy historii, czyli sto lat kultury i teatru w Krzemienicy
Kłos S. Bieszczady. A to Polska właśnie
Kłos S. Bieszczady
Kłos S. Rzeszów – przewodnik
Kotula F. Tamten Rzeszów
Mikułowska H. Strój kujawski
Piątek A. Leopold Lis Kula – Legenda Legionów
Potępa S. Fiakrem po Tarnowie
Służewski C., Tebinka J. Zwierzyniec – miejsca pamięci narodowej. Przewodnik.
Skrzypczak J. Pałacyk Oborskich w Mielcu
  Rzeszów – katalog terenów inwestycyjnych
  Rzeszów – miasto w Europie. Stolice polskich województw
  Rzeszów – współczesny pejzaż miasta
  Rzeszów
  Rzeszów 2000 (katalog)
  Rzeszów 2000 (katalog)
  Rzeszów
  Mieleckie zapiski
  Mieleckie zapiski
  Mielec w starej fotografii z klisz Augusta i Wiktora Jedernych
  Rękopisy starodruki dokumenty w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu
  Fotoaparaty w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu
  Muzeum Zamek w Łańcucie
  Ziemia gorlicka
  Ziemia rzeszowska
  Lwów i Kraków w kamerze fotograficznej
  Lwów i Kraków w kamerze fotograficznej
  Widoki dawnego Lwowa i Krakowa
Banach A. Ociepka
Budziński T. Bieszczady
Budziński T. Pogranicze kultur. Drewniane budownictwo…..
Budziński T. Pogranicze kultur. Drewniane budownictwo….
Bujak A. Oświęcim – Brzezinka
Bujak A. Oświęcim – Brzezinka
Dresing U. Play Mas. Carnival der Kulturen
Dudziński A. E- go! (katalog)
Dudziński A. Kino Andrzeja Dudzińskiego (katalog)
Choung – Fux Eva Ci, co przeżyli, o życiu 1945 – 1995 (katalog)
Gudzowaty T. Yours (katalog)
Grabowski L. Wśród Polskich Mistrzów Kamery
Burkhardt H. Studies of Nudes
Hartwig E. Wierzby
Hartwig E. Wierzby
Hartwig E. Moja ziemia
Hartwig E. Moja ziemia
Hartwig E. Wariacje fotograficzne
Hartwig E. Tematy fotograficzne
Hedżkoj D. Iskustwo cvietnoj fotografii
Herzog – Majewska M. Fotografie pod batutą
Herzog – Majewska M. Fotografie pod batutą
Hirokawa T. Sonomama high fashion Japanese countyside (katalog)
Kalvodova–sίs-Vanis Schüler des Bringartens
Karginow G. Rodczenko
Kértesz A. Andre Kértesz
  El hombre ysu entorno
  El niño y su mundo
  Naturaleza y medio ambiente
Kitowski S. Port Gdynia
Krajewska M. Czas kamieni
Kruglova O. Traditional russian carved and painted woodwork
Lajos B., Csaba C. Nyίregyháza – Sóstó
Lange H. Hortobagy
Lileyko J. Regalia polskie
Lutczyn E. O dziatkach i dziadkach
Łępicz L. Zapomniane fotografie (katalog)
Mierzecka J. Mój świat, moje czasy
Muhin J., Artjuhow A. Fotoahota
  Zofia Nasierowska
Pierściński P. Struktury
Pierściński P. Kieleckie krajobrazy
Pierściński P. Kieleckie krajobrazy
Pohribnỳ A. Tkáč Š. Die naive Kunst und der Tschechoslowakej
Blumowna H. Zbigniew Pronaszko
  Janusz  Przybylski  (katalog)
Puchalski W. Film i fotografia
  Der Balaton
Wurst Werner Die Insel Hiddensee
Rössing R. Architekturfotografie
Rydet Z. Świat wyobraźni Zofii Rydet
Rydet Z. Świat wyobraźni Zofii Rydet
Salomon E. Fotografien 1928 – 1938  (katalog)
Salomon E. Fotografien 1928 – 1938 (katalog)
  Siudmak
Spałwan J. Fotografie
Terlecki O. Władysław Sikorski
  Józef Tom
Tylίnek E. Wie Ich Sie Fotografierte
  Andy Warhol (katalog)
  Claude Monet
Wierzchowska W. Współczesny rysunek polski
Wolff P. Meine erfahrungen mit der Leica
  Wiktor Wołkow
  Almanach fotografiki polskiej  ZPAF 1960
  Almanach fotografiki polskiej ZPAF 1961
  Almanach fotografiki polskiej ZPAF 1961
  Almanach fotografiki polskiej ZPAF 1964
  Almanach fotografiki polskiej 1969
  Almanach fotografii artystycznej. 25 lat ITF (1959-1984)
  Almanach polskiej fotografii artystycznej 1989-1990
  Almanach polskiej fotografii artystycznej 1991
  Almanach polskiej fotografii artystycznej 1991
  Almanach polskiej fotografii artystycznej 1991
  Dix ans de tôle Antomobile
  Polska w fotografii artystycznej
  Artyści Polski południowo-wschodniej 1950-2000
  Fotojahrbuch international 1968/69
  Fotojahrbuch international 1974
  Foto 71 CCCP
  Photo 72
  Photo 76
  Foto photo 81/82
  XI Biennals Internacionals de Fotografie Europa  Recull 1973/1987(katalog)
  Unterwegs On the way En route (katalog)
  Światowa wystawa fotografii na temat, czym jest człowiek (katalog)
  Nemzetkozi eremmuveszeti es kisplasztikai alkototelep (katalog)
  III Inter Press Foto (katalog)
  Fotografia. Sztuka ziemi kieleckiej
  Kann denn Werbung witzig sein?
  `78 APA International Exhibition of Photography (katalog)
Jiroušek A. Košice
Kreso, Finder Nyíregyháza Photo Club
  Lwów
  Kijew
  Kijew
  Kijew
Hartung B. Bielefeld
Hartung B. Bielefeld
Paterson`s „Banjo” High country
Radewa S. Zwięzły kurs języka bułgarskiego
Skwarnicki M. Australijska wiosna
Wyjcik W. S. Dierżawhij istoriko-architiekturnij……..
  Mogiliew
Kaszuba K. Kawa P. Przewodnik po Unii Europejskiej
Kaszuba K. Sasińska-Klas T. W drodze do Unii Europejskiej Gospodarka-Kultura-Media
  Kultura zbliża narody i regiony Polska a Europa Wschodnia
  Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie (Informator)
Kunowskij G.N. W obiektywie-dieti
  Australia – the beautiful
Rosenblum N. Historia Fotografii Światowej
Yapp N. Lata 20.
Yapp N. Lata 30.
Yapp N. Lata 40.
Yapp N. Lata 50.
Yapp N. Lata 60.
Yapp N. Lata 70.
Yapp N. Lata 80.
Yapp N. Lata 90.
  Aparat fotograficzny (antyk)
Czartoryska U. Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne
Czartoryska U. Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne
Sobota A. Konceptualność fotografii
Lewczyński J. Archeologia fotografii
  Rzeszów
  Rzeszów
  Siarka
  Muzeum Zamek w Łańcucie
  Krosno z okolicami
Jawczak J. Rzeszów
Vogel R. Ekspozycja w fotografii
Solf D. K. Fotografia. Podstawy technika praktyka
Czarnota M. Patroni przyszłych rzeszowskich ulic
  Kalendarium, dziejów świata. Starożytność
Ambrozowicz J. Gmina Lubenia
  Rzeszów. Miasto w Europie
Lewczyński J. Antologia fotografii polskiej
  Wokół dekady (katalog)
  Zofia Rydet (1911-1997), Fotografie
  Fotografia we Lwowie do roku 1939 (katalog)
Żakowicz A. Fotografia galicyjska do roku 1918
  Miesiąc fotografii w Krakowie photomonth.com maj 2008
Soulages F. Estetyka fotografii. Strata i zysk
Harasym Z. Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera
Kołodko G. W. Wędrujący świat
  Ziemia rzeszowska
Stankiewicz R. Kolej w Rzeszowie 1858-2008
  Rzeszów
Ks. Folcik I.; Sońska A. Staromiejska Świątynia. Kościół św. Józefa w Rzeszowie -Staromieściu
Czarnota M. 140 lat Samorządu Miasta Rzeszowa
Ryba G. Katedra Rzeszowska 1977-2002
  Andrzej Pawłowski (katalog)
  Kolekcja sztuki współczesnej
  Almanach fotografiki polskiej  ZPAF 1959
  Almanach fotografiki polskiej  ZPAF 1962
  Almanach fotografiki polskiej  ZPAF 1963
  Almanach fotografiki polskiej  ZPAF 1965
  Almanach fotografiki polskiej  ZPAF 1967
  Dzieje Huty im. M. Nowotki
Jurecki K. Oblicza fotografii
  Sztuka fotografii. Almanach 30.lecia Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików 1978-2008
Jeffrey I. Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii
Heiting M. Helmut Newton -twórczość
  Bocian – Wiktor Wołkow
Gautrand C.J. Robert Doisneau
Bockris V. Andy Worhol Życie i smierć
Bosworth P. Diane Arbus Biografia
  Edward Weston 1886-1958
Ferenc T.; Kowalewicz K. Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag
  Man Ray 1890-1976
Barthes R. Światło obrazu. Uwagi o fotografii
  Tomek Sikora. Światłoczuły
Dehnel J. Fotoplastikon
  Warhol 1928-1987

 

CZYTELNIA