Znane i nieznane fotografie Jerzego Jawczaka (1940-1983) - PROJEKTY - PROJEKTY - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » PROJEKTY » Znane i nieznane fotografie Jerzego Jawczaka (1940-1983)

Znane i nieznane fotografie Jerzego Jawczaka (1940-1983)

31 sierpnia 2006

PROGRAM OPERACYJNY „Znaki Czasu”

01.03.2006 r. -31.08.2006 r.

Jerzy Jawczak

Zostały wykonane następujące zadania do realizowanego przez Galerię Fotografii projektu „Znane i nieznane fotografie Jerzego Jawczaka (1940-1983)”.

- selekcja około 5 000 negatywów czarno białych,

- wybór negatywów do wystawy i katalogu,

- oczyszczenie i zarchiwizowanie wybranych negatywów

- opracowanie i druk zaproszenia,

- opracowanie projektu plakatu i katalogu wystawy.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów programu operacyjnego „Znaki Czasu”: 1. „Organizowanie działalności wystawienniczej oraz wspieranie kampanii promujących kulturę i sztukę najnowszą w Polsce i na świecie”. 2. „Ewidencjonowanie i inwentaryzowanie publicznych zasobów dzieł sztuki współczesnej oraz ich digitalizacja i udostępnianie”. 3. „Tworzenie systemu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o sztuce współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii”. Do wykonania zadań projektu została zakupiona drukarka laserowa oraz aparat cyfrowy. Realizacja projektu umożliwiła powstanie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, którą planujemy również pokazać w innych galeriach na terenie Polski. Jednocześnie upowszechnienie nieznanych prac artysty fotografa Jerzego Jawczaka stworzyło możliwość do promowania wśród społeczeństwa sztuki współczesnej, jaką jest fotografia autora z II połowy XX wieku.

PROJEKTY