Rzeszów – Moje miasto, Moje miejsce - PROJEKTY - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » PROJEKTY » Rzeszów – Moje miasto, Moje miejsce

Rzeszów – Moje miasto, Moje miejsce

27 grudnia 2005

PROGRAM OPERACYJNY „Promocja Twórczości”

27.10.2005 r. – 27.12.2005 r.

Rzeszow moje miasto moje miejsce 

Od 27.10.2005 r. do 27.12.2005 r. Galeria Fotografii realizowała pierwszy projekt pt. „Rzeszów – Moje miasto, Moje miejsce” (realizacja wniosku Gminy Miasta Rzeszów, Galeria była głównym wykonawcą). Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: „Promocja Twórczości”. Podsumowania projektu dokonano 27 grudnia, godz.14.00 z udziałem władz, mas mediów i uczestników projektu (dzieci i młodzież od 5 lat do 26 lat z rzeszowskich szkół i uczelni). Dzięki realizacji tego projektu nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesny system zawieszenia wraz z planszami do ekspozycji wystaw, a przede wszystkim zyskaliśmy ogromną rzeszę nowych widzów. Materiał fotograficzny wykonany przez uczestników pleneru jest zapisem wizerunku miasta Rzeszowa z grudnia 2005 r. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzrostu zainteresowania działalnością kulturalną wśród mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Ponadto wzrost uczestnictwa i wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz efektywna promocja twórczości pozwoliła zrealizować cele cząstkowe Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. W realizację projektu zostali zaangażowani nauczyciele i dyrektorzy siedmiu placówek kulturalno-oświatowych z Rzeszowa i okolic. Rolą partnerów było upowszechnianie informacji o projekcie wśród uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji wśród dzieci, młodzieży i studentów sztuki współczesnej, jaką jest fotografia. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie było możliwe objęcie nim wszystkich chętnych. Udział wzięło w nim 94 uczniów i studentów. Przedsięwzięcie pozwoliło wesprzeć oraz promować twórczość młodych artystów z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Mogli oni samodzielnie wykonać swoje prace pod nadzorem profesjonalistów, wziąć czynny udział w przygotowaniu wystawy swoich prac w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Poza tym realizacja projektu pozwoliła zorganizować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży i stała się alternatywną formą spędzania wolnego czasu. Efektem realizacji przedsięwzięcia stało się zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi a Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa.

PROJEKTY