2009 rok - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA - HISTORIA O Galerii - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

2009 rok

3 stycznia 2010

-           Zorganizowaliśmy 16 wystaw fotografii (międzynarodowe – 5, ogólnopolskie – 6, lokalne – 5), które były eksponowane  w lokalu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w tym 3 debiuty.

-           W innych galeriach i witrynach zorganizowaliśmy  3 wystawy.

-           4 wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. Grunwaldzkiej.

-           na wybranych fasadach budynków w Rzeszowie zamieściliśmy 13 giga formatów o wymiarach od 2 m do  4 m.

-           Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy 10 zaproszeń na wernisaże, 12 afiszy,
1 plakat, 5 katalogów.

-           Zorganizowaliśmy 2 konkursy fotograficzne: „ResFotoArch” (wspólnie z „Gazetą Wyborczą”, „Jak Rzeszów pięknieje”.

Wystawy zrealizowane w lokalu Galerii Fotografii

 

Legenda:

(M) – wystawa o zasięgu międzynarodowym

(O) – wystawa o zasięgu ogólnopolskim

(L) – wystawa o zasięgu lokalnym

Do  23 styczeń

1.„PRZEDBORSKI  PARK  KRAJOBRAZOWY” ogólnopolska wystawa poplenerowa (O)

26 styczeń – 20 luty

Galeria Debiuty

Prezentacje autorskie:

2. Grupa „Negatyw” (L)

3. Agnieszka Bis „CIEŃ” (L)

4. Agnieszka Czech „IRAN – miejsca i ludzie” (L)

Sponsorzy: Jams

 

23 luty – 12 marzec

5. „Bułgaria. Kraj starożytnych cywilizacji”, Bułgarski Instytut Kultury, Ambasada Bułgarii. Wernisaż uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 16
w Rzeszowie, które zaprezentowały pieśni bułgarskie  (M)

Sponsorzy: BWS Polska,  Jams

 

16 marzec – 3 kwiecień

6. „ESKULAP I UŚMIECH ORIENTU – WIETNAM 2008 ” Wojciech Piwek

Z cyklu „Historia polskiej fotografii”  (L) Katalog

Sponsorzy: Drogbud, Marma Polskie Folie, ICN Polfa Rzeszów S.A. ,  Karpacka Spółka Gazownictwa, Restauracja  Kyoto, Sajgon, Jams

 

7. WIETNAM 1986 – fotoreportaż, Damazy Kwiatkowski (CAF, PAP) (O)

 

6 – 30 kwiecień

8. „ŻYCIE JEST PIĘKNE ” Międzynarodowa Wystawa Pokonkursowa (ZPAF Okręg Świętokrzyski, Urząd Miasta Kielce) (M)

Sponsorzy: Jams

 

3 – 21 maj

9. „Pijarska, Popijarska, Pańska, Breitestrasse, 3 Maja 1890-1999”, lokal Galerii Fotografii (L)

25 – 29 maj

10. „czeskie naj” (M), z udziałem przedstawicieli Ambasady Czech i Czeskiego Centrum w Warszawie. Podczas wernisażu odbył się recital Jana Vytaska z Pragi. Wystawa towarzyszyła II Dniom Kultury Wyszehradzkiej i V Międzynarodowemu Festiwalowi Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival”.  

Sponsorzy: Czeskie Centrum w Warszawie, Jams

 

1 – 30 czerwiec

11. „STREFA OSOBISTA” Andrzej Ślusarczyk (ZPAF Wałbrzych) (O)

Sponsorzy: Jams

 

1 lipiec – 31 lipiec

Remont lokalu.

3 sierpień – 30 sierpień

 

12. „POSTAĆ LUDZKA W PEJZAŻU” (M), Międzynarodowe Biennale Fotografii Czarno-Białej, Radomsko.

Sponsorzy: Jams, Karpacka Spółka Gazownictwa

 

31 sierpień – 25 wrzesień

13. „PRESS FOTO 2009” , Wystawa pokonkursowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej, Bank Zachodni WBK, „Rzeczpospolita” .(O)

Sponsorzy: Bank Zachodni WBK

 

28 wrzesień – 23 październik

14. „KRZEMIENIEC – miasto JULIUSZA SŁOWACKIEGO w fotografii Henryka Hermanowicza z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego”. (O)

26 październik – 20 listopad

15. „MIĘDZYNARODOWY SALON. MARTWA NATURA W FOTOGRAFII. CZĘSTOCHOWA 2009”, międzynarodowa wystawa pokonkursowa.  (M)

23 listopad – 31 grudzień

16. SZTUKA FOTOGRAFII, ogólnopolska wystawa fotografii z okazji 30-lecia Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (O)

Sponsorzy: Jams, Elektromontaż Rzeszów SA

 

 

Wystawy zrealizowane poza lokalem Galerii

30 kwiecień – 4 maj

1. „Ulica 3 Maja”  wystawa w witrynie sklepu Ravel ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, ul. 3 Maja.

15 maj – 15 czerwiec

2. Ekspozycja  fotografii 1 m x 1.4 m Rzeszów, 28 lipca 1895 roku – powołanie Stronnictwa Ludowego, zgromadzenie na ulicy Sokoła, ze zbioru Antoniego Szczygła, w witrynie sklepu Ravel, ul. 3 Maja.

16 – 30 czerwiec

3. „TADEUSZ NALEPA” , wystawa fotografii Ireny Gałuszki, 3 nagrodzonych projektów rzeźb postaci Nalepy oraz ulicy 3 Maja w fotografii Bogdana Szczupaja.

 

Wystawy plenerowe

4 marzec – 25 maj 2009

 1. 1. „Rzeszów 1959-2009, jaki był – jaki jest” (16 plansz o wymiarach 1 m x 1,20 m), stelaż wolnostojący ul. Grunwaldzka.

3 maj

 1. 2. „ResFotoArch”  wystawa pokonkursowa, plenerowa, ul. 3 Maja.

10 lipiec -  10 wrzesień

 1. 3. „RZESZÓW JACKA FISCHERA z lat 1950-1960”, stelaż wolnostojący
  ul. Grunwaldzka.

wrzesień – grudzień

 1. 4. „NIE OD RAZU RZESZÓW ZBUDOWANO”, historia granic Rzeszowa, stelaż wolnostojący ul. Grunwaldzka.

Pozostałe zadania zrealizowane w 2009 r.

Podczas ferii zimowych odbyły się następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży:

 1. 1. Zwiedzanie aktualnych wystaw w Galerii Debiuty:

„Cień” Agnieszka Bis (Liceum Plastyczne, Rzeszów),  

„Prezentacje autorskie” Grupa „Negatyw” (Rzeszów)

„Iran – miejsca i ludzie” Agnieszka Czech (Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne)

(w godzinach otwarcia Galerii, poniedziałek 12.00-20.00, wtorek-piątek 9.00-17.00)

 

 1. 2. Prezentacje multimedialne

Tematy:

- „Władysław Sikorski 1883-1943”

Dokument historyczny o postaci generała Sikorskiego.

- „Press Foto” ogólnopolska wystawa pokonkursowa. Najważniejsze wydarzenia z 2007 r. w fotografii prasowej. Organizator: Bank Zachodni WBK.

- „Razem w Nowej Europie”

Wystawa zorganizowana przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa w ramach projektu „Promocja polskiej kultury za granicą” promująca Rzeszów i Podkarpacie w krajach nowoprzyjętych do Unii Europejskiej, w Rumunii i w Bułgarii.

- „Życie i twórczość rzeszowskiego artysty fotografika Jerzego Jawczaka”

3. Zajęcia w bibliotece

- przeglądy fachowej  literatury  dotyczącej  fotografii oraz albumy przedstawiające sylwetki znakomitych polskich fotografów: Edward Hartwig, Wiktor Wołkow, Paweł Pierściński, Zofia Rydet itp.

 

 

 

8 styczeń – 31 grudzień 2009

Prezentacje multimedialne w lokalu Galerii (23 seanse po ok. 45 minut, ponad 500 uczestników) oraz prezentacja „Razem w Nowej Europie” przy wejściu do Trasy Podziemnej (kilka tysięcy osób).

luty

Opracowanie merytoryczne wniosku „Wirtualna Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa” do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program: „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 4 „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego”.

19 marzec

Promocja wydawnictwa „Hotel Rzeszów w latach 1968-2008”, przy współudziale Polskiego Radia Rzeszów i Wydawnictwa Mitel. Prezentacja multimedialna o hotelu Rzeszów. Studio nagrań Radia Rzeszów, ul. Zamkowa.

 

23 kwiecień

Obrady Jury konkursu fotograficznego „ResFotoArch”, siedziba „Gazety Wyborczej”.

3 maj

Rozstrzygnięcie konkursu „ResFotoArch”  wręczenie nagród, scena przy kościele Farnym podczas Święta Paniagi.

Sponsorzy: Centrum Jubilerskie Proimpex, Studio Fotografii Cyfrowej Maxum, Szkoła Języków Europejskich „ARTCOM”, Gazeta Wyborcza w Rzeszowie

 

25 czerwiec

Prezentacja multimedialna „Razem w Nowej Europie”  podczas II Dni Kultury Wyszehradzkiej, Ratusz, Rzeszów. Udział wzięli  przedstawiciele: Ambasady Czech
i Czeskiego Centrum w Warszawie, Radni Rady Miasta Koszyc i Rzeszowa, Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Rzeszowa.

lipiec

Uporządkowanie zbiorów bibliotecznych: księgozbioru, katalogów, segregowanie wszystkich czasopism z dziedziny fotografii do oprawy. Prace montażowe przy regałach (3) w pomieszczeniu archiwum.

19 październik

Spotkanie z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. W programie: zwiedzanie wystawy „Krzemieniec – miasto Juliusza Słowackiego w fotografii Henryka Hermanowicza, rozmowa z Panią Władysławą Januszewską i Panem Andrzejem Januszewskim, poezja Juliusza Słowackiego w wykonaniu młodzieży
z Koła Literackiego działającego przy II LO w Rzeszowie pod kierunkiem Pani Ewy Wojtaszek.

 

listopad

Opracowanie merytoryczne wniosku „Ślady polskości na Ukrainie – zapis fotograficzny” do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program: „Kultura polska za granicą – Priorytet 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

27 listopad

Wykład „Historia rzeszowskiej fotografii” – Irena Gałuszka dla studentów V roku Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

2 grudzień

Wykonanie dokumentacji fotograficznej otwarcia nowego punktu informacyjnego Urzędu Miasta dla mieszkańców Rzeszowa w Realu.

 

9 grudzień

Obrady Jury konkursu fotograficznego „Jak Rzeszów pięknieje”.

21 grudzień

Rozstrzygnięcie konkursu „Jak Rzeszów pięknieje”  -  prezentacja multimedialna prac nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy, wręczenie nagród, lokal Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Fundatorzy nagród: Prezydent Miasta Rzeszowa, Szkoła Języków Europejskich „ARTCOM”, Studio Fotografii Cyfrowej Maxum Centrum Jubilerskie Proimpex, Centrum Międzynarodowych Przewozów  Autokarowych Wagabunda, Studio Mody Françoise.

 

grudzień

Przygotowanie fotografii do druku kalendarza na 2010 r. „Rzeszów pięknieje”  z archiwum Galerii

 

Opracowanie merytoryczne wystaw i przygotowanie do druku:

- „Rzeszów jaki był, jaki jest”,

- „ResFotoArt” współpraca z „Gazetą Wyborczą”,

- „Rzeszów Jacka Fischera w latach 1950-1960”,

- „Nie od razu Rzeszów zbudowano” (historia granic miasta).

Projekt, opracowanie i przygotowanie do druku następujących katalogów:

- „Ulica 3 Maja 2005-2009”,

- „Znane i nieznane fotografie Jacka Fischera (1914-1977)”,

- „Jak Rzeszów pięknieje” .

Wybór i przygotowanie do druku 13 giga fotografii do zamontowania na fasadach wybranych budynków w Rzeszowie:

1. Format:  2 x 3 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. 3 Maja 9, data montażu: 10.08.2009

2. Format:  2 x 3 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. 3 Maja 9, data montażu: 10.08.2009

3. Format:  2 x 4 m, autor: nieznany, miejsce ekspozycji: ul. Podwisłocze 18, data montażu: 1.09.2009

4. Format:  2 x 2 m, autor: Jerzy Jawczak, miejsce ekspozycji: ul. Podwisłocze 18, data montażu: 1.09.2009

5. Format:  2 x 2 m, autor: Jerzy Jawczak, miejsce ekspozycji: ul. Podwisłocze 18, data montażu: 1.09.2009

6. Format:  2 x 2 m, autor: Jacek Stankiewicz, miejsce ekspozycji: ul. Podwisłocze 38, data montażu: 26.09.2009

7. Format:  2 x 4 m, autor: Jacek Stankiewicz, miejsce ekspozycji: ul. Podwisłocze 38, data montażu: 26.09.2009

8. Format:  2 x 2 m, autor: Jacek Stankiewicz, miejsce ekspozycji: ul. Podwisłocze 38, data montażu: 26.09.2009

9. Format:  2 x 3 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. Bardowskiego 2, data montażu: 21.10.2009

10. Format:  2 x 3 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. Bardowskiego 2, data montażu: 21.10.2009

11. Format:  2 x 4 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. Kurpiowska 4, data montażu: 4.11.2009

12. Format:  2 x 4 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. Kurpiowska 4, data montażu: 4.11.2009

13. Format:  2 x 4 m, autor: ze zbioru widokówek Zbigniewa Tybury, miejsce ekspozycji: ul. Kurpiowska 4, data montażu: 4.11.2009

 

Przygotowanie nowych prezentacji:

 1. „Hotel Rzeszów”
 2. „Rzeszów, jaki był, jaki jest”
 3. „Rzeszów moje miasto, moje miejsce”
 4. „Jak Rzeszów pięknieje?”
 5. „Rzeszów na widokówce z przełomu XIX i XX w.”

Współpraca z młodzieżą akademicką. Na bazie materiałów dostępnych w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa powstało już 10 prac magisterskich i 2 dyplomowe. W 2009 r. pracę magisterską nt. „Artystki Okręgu Rzeszowskiego ZPAP w latach 1955-2005”, obroniła Elżbieta Stanisławczyk z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W przygotowaniu jest 6 prac:

 1. Mateusz Głodowski, „Detale architektoniczne zabudowy murowanej Rzeszowa”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 2. Eliasz Mikoś, „Fotografia artystyczna w Rzeszowie w latach 1970-2000”, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych
 3. Joanna Ostrowska, „Sylwetki wybranych mistrzów fotografii z Podkarpacia”, Akademia sztuk Pięknych w Poznaniu, Fotografia i multimedia,
 4. Tomasz Markowski, „Atrakcyjność turystyczna Rzeszowa”, Uniwersytet Warszawski, Geografia Turyzmu
 5. Justyna Gąsawska Bogusz, „Kto? Komu? Jak? Dlaczego? Wpisy do ksiąg pamiątkowych Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Analiza gramatyczna i stylistyczna”, Uniwersytet Rzeszowski, Studia Doktoranckie, Językoznawstwo.
 6. Natalia Lubińska, „Irena Gałuszka – artysta fotograf”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki.

2009 r.

W każdy poniedziałek, od godz. 18.00, odbywały się spotkania Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego.

 

Współpraca  z TVP i rozgłośniami radiowymi

Wszystkie informacje o wystawach i innych działaniach organizowanych przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa były przekazywane do lokalnych mediów: (Urząd Miasta Krzysztof Janda krzysiek@erzeszow.pl, Maciej Chłodnicki mchoddnicki@erzeszow.pl, Urząd Marszałkowski Magdalena Balawender m.balawender@podkarpackie.pl, „Gazeta Wyborcza”, „Super Nowości”, „Nasz Dom”, Marcin Kalita „Dziennik Polska-Europa-Świat” marcin.kalita@axelspringer.pl, , Andrzej Piątek „Nowiny” a.piatk@gcnowiny.pl, Beata Sander „Super Nowości” bsander@pessmedia.com.pl, Biuletyn Fotograficzny redakcja@biuletynfotograficzny.pl, Bogdan Biskup „Super Nowości” bogdan.biskup@interia.pl, Izabela Fac „Niedziela” niedzielapld@op.pl,  Ryszard Zatorski „Nasz Dom” r.zatorski@interia.pl, „Gazeta Studencka” redakcja@gazetasztudencka.com,  Akademicka Grupa Medialna biuro@akademickiemedia.pl, Informacja turystyczna joanna.rzerzyca@gmail.com, basia@visitrzeszow.com, portal studencki Izabela Lech lechizabela@gmail.com, Magdalena Dudek ”Rzeszów24” dudek.magdalena@gmail.com, Radio Rzeszów grazynabochenek@wp.pl, Radio VIA, TVP INFO, Telewizja Miejska bkucwaj@wp.pl, Rzeszowski Serwis Imprezowy d.wojcik@imprezy.rzeszow.pl, oraz Wiktor Strzępek www.resinet.pl , karpatika@gazeta.pl.

 

Marzec/kwiecień  2009 r.

„Stacja  Rzeszów Główny”, Relacja z wystawy plenerowej „Rzeszów jaki był – jaki jest”, red. Krzysztof Powrózek.

Marzec/kwiecień 2009 r.

TVP INFO Kalejdoskop –  audycja telewizyjna, red. Jerzy Dynia,  „Wietnam 1986 Damazego Kwiatkowskiego”.  

24 marzec 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Marta Tkaczyk, wystawa fotografii o Wietnamie.

16 kwiecień 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Marta Tkaczyk,
o wystawie plenerowej Rzeszów 1959-2009, audycja 20 min.

Radio Rzeszów, red. Elżbieta Lewicka, red. Irena Markowicz, red. Karłowska  – 12 wywiadów.

Radio VIA, red. Agnieszka Marzec, red. Marlena Pieniążek  - 6 wywiadów.

17 lipiec 2009 r.

Radio VIA, red. Marlena Pieniążek – o wystawie pokonkursowej „Postać ludzka w pejzażu”.

 

3 sierpień 2009 r.

Radio Rzeszów, red. Irena Markowicz – o wystawie pokonkursowej „Postać ludzka w pejzażu”.

12 sierpień 2009 r.

Radio VIA, red. Marlena Pieniążek – o wystawie plenerowej „Nie od razu Rzeszów zbudowano. Historia granic miasta” oraz o konkursie fotograficznym „Jak Rzeszów pięknieje”.

16 wrzesień 2009 r.

Radio VIA, red. Marlena Pieniążek – o wystawie plenerowej „Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii. Częstochowa 2009”.

1 październik 2009 r.

„Stacja  Rzeszów Główny” dla TVP INFO, red. Krzysztof Powrózek – o wystawie „Krzemieniec – miasto Juliusza Słowackiego w fotografii Henryka Hermanowicza”.

15 październik 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Marta Tkaczyk  – o wystawie „Krzemieniec – miasto Juliusza Słowackiego w fotografii Henryka Hermanowicza” oraz o wystawie plenerowej „Nie od razu Rzeszów zbudowano. Historia granic miasta” (30 min. emisji).

20 październik 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Ewa Paciorkiewicz  –  wywiad „Historia fotografii w Rzeszowie” cz. I (emisja – 40 min.).

22 październik 2009 r.

DLA TVN Historia – materiały o Ignacym Łukasiewiczu.

27 październik 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Ewa Paciorkiewicz  –  wywiad „Wspomnienie o rzeszowskich fotografikach, którzy odeszli” (emisja – 40 min.).

 

29 październik 2009 r.

„Stacja  Rzeszów Główny” dla TVP INFO, red. Krzysztof Powrózek – o wystawie „Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii. Częstochowa 2009”.

3 listopad 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Ewa Paciorkiewicz  –  wywiad „Historia fotografii w Rzeszowie” cz. II (emisja – 40 min.).

4 listopad 2009 r.

Radio VIA, red. Marlena Pieniążek – o fotografii, nowe wydawnictwa.

10 listopad 2009 r.

RADIO ZŁOTE PRZEBOJE (ogólnopolska rozgłośnia radiowa), red. Ewa Paciorkiewicz  –  wywiad „Historia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa”, o wystawie „Sztuka Fotografii” (emisja – 30 min.).

10 grudzień 2009 r.

„Stacja  Rzeszów Główny” dla TVP INFO, red. Krzysztof Powrózek – o wystawie „Sztuka Fotografii”.

31 grudzień 2009 r.

„Stacja  Rzeszów Główny” dla TVP INFO, red. Krzysztof Powrózek – podsumowanie konkursu fotograficznego „Jak Rzeszów pięknieje”.

Artykuły prasowe

Grudzień 2008 r./styczeń   2009 r.

„Życie jest piękne”, RED, „TERAZ” Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny, Kielce.

styczeń   2009 r.

„Życie jest piękne”, „TERAZ” Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny, Kielce.

3 marzec 2009 r.

„Starożytna Bułgaria”, Magdalena Mach, „Gazeta Wyborcza”.

 

7/8 marzec 2009 r.

„Na Grunwaldzkiej widać, jak Rzeszów bardzo się zmienił”, Magdalena Mach, „Gazeta Wyborcza”.

marzec 2009 r.

„Kolebka cywilizacji” Józef Gajda, „Echo Rzeszowa”, Nr 3 (159).

11 marzec 2009 r.

„Zobacz, jak zmienił się Rzeszów”, DW, „Nowiny”.

18 marzec 2009 r.

„Eskulap i kwiaty orientu”, Magdalena Mach, „Gazeta Wyborcza”.

20/22 marzec 2009 r.

„Z misją i aparatem fotograficznym”, nek, „Super Nowości”.

kwiecień 2009 r.

„Damazy Kwiatkowski” tekst i foto Józef Gajda, „Echo Rzeszowa”, Nr 4 (160).

6 maj 2009 r.

„Pokonkursowa Galeria Prac”, „Gazeta Wyborcza”.

14 lipiec 2009 r.

Wystawa „Rzeszów Jacka Fischera z lat 1950-1960”, www.kultura.resinet.pl.

14 lipiec 2009 r.

„Rzeszów Jacka Fischera z lat 1950-1960”, www.hej.rzeszow.pl.

lipiec 2009 r.

„Rzeszów Jacka Fischera. Fotograficzne refleksje z lat 1950-1960”, Sławomir Kraiński, „Nasz Dom”.

22 lipiec 2009 r.

„Fotografie Fischera na Grunwaldzkiej”, www.mmrzeszow.pl.

24 lipiec 2009 r.

„Rzeszów z lat 1950-1960”, mam, „Gazeta Wyborcza”.

22 wrzesień 2009 r.

„Historia rozwoju Rzeszowa na fotografiach”, www.forum.resinet.pl.

22 wrzesień 2009 r.

„Plenerowa wystawa. Jak powiększał się Rzeszów”, GW, „Gazeta Wyborcza”.

30 wrzesień 2009 r.

„Stare zdjęcia zawisły na blokach”, Grzegorz Anton, „Fakty Rzeszów” .

Opracowanie: Irena Gałuszka, Barbara Bokota

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA ,