2007 rok - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA - HISTORIA - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

2007 rok

19 marca 2009

Został zatwierdzony do realizacji projekt Razem w Nowej Europie (luty-listopad 2007 r.),
z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RZESZÓW WSPOMNIENIE LAT 1950-1970. Z okazji Jubileuszu 15-lecia Galerii Fotografii. 22 styczeń 2007 r. spotkanie jubileuszowe (2 styczeń – 31 styczeń)

5 luty – 28 luty FOTOGRAFIA WITRAŻOWA Piotr Barszczowski, Tarnów.

Ogłoszenie w mediach Regulaminu III edycji konkursu fotograficznego Rzeszów – Ulica 3 Maja.

5 marzec – 30 marzec PODLASKI PRZEŁOM BUGU 2005. Międzynarodowa wystawa poplenerowa.

Przystąpiliśmy do realizacji projektu Razem w Nowej Europie.

2 kwiecień – 4 maj PODLASKI PRZEŁOM BUGU 2006. Międzynarodowa wystawa poplenerowa.

5 kwiecień Konferencja prasowa informująca o zadaniach projektu Razem w Nowej Europie.

12 kwiecień – 25 kwiecień RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Galeria „Helios” Timisoara, Rumunia (wystawa zrealizowana w ramach projektu).

7 maj – 31 maj SACRUM I PROFANUM W OBIEKTYWIE. Międzynarodowa wystawa pokonkursowa, ZPAF Okręg Świętokrzyski, (Kielce).

Pozyskiwanie sponsorów nagród dla laureatów III edycji konkursu Rzeszów – Ulica 3 Maja

11 maj – 30 maj RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Muzeul Judetean Satu Mare Sectia De Arta, wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

18 maj – 30 maj Ogłoszenie w mediach Regulaminu konkursu fotograficznego Hotel Rzeszów – znikający symbol z czasów PRL-u.

15  czerwiec Jury konkursu fotograficznego Rzeszów – Ulica 3 Maja.

4 czerwiec – 23 czerwiec Autorska wystawa fotografii MOSAIC rumuńskiego artysty fotografa Camila Mihăescu z Timisoary.

24 czerwiec – 16 sierpień Wystawa pokonkursowa Ulica 3 Maja z okazji Święta Paniagi.

Ulica 3 Maja z przełomu XIX i XX wieku w fotografii Edwarda Janusza.

Podwórka ulicy 3 Maja z II połowy XX wieku .

11 lipiec – 10 sierpień RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Klub „Kultura” w Smolian (Bułgaria), wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

20 sierpień – 20 październik W ramach obchodów 15-lecia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa wystawa fotografii ze zbiorów Bogusława Kotuli z okresu II wojny światowej pt. WCZORAJSZE DZISIAJ.

28 sierpień – 30 wrzesień RAZEM W NOWEJ EUROPIE, „Rafael Michajłov” w Veliko Tarnovo (Bułgaria), wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

28 wrzesień – 9 październik Pozyskiwanie sponsorów nagród dla laureatów konkursu fotograficznego Hotel Rzeszów – znikający symbol z czasów PRL-u.

14 wrzesień – 7 październik III CZĘSTOCHOWSKIE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄZNANE I NIEZNANE FOTOGRAFIE RZESZOWSKIEGO ARTYSTY JERZEGO JAWCZAKA (1940-1983), ekspozycja z archiwum GFMRz, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

22 październik – 10 listopad CHINY ZNANE I NIEZNANE – fotografia, grafika Pawła Zagórskiego (Lublin)

25 październik – 28 listopad RAZEM W NOWEJ EUROPIE, „Dom Humoru i Satyry” w Gabrowo (Bułgaria), wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

5 październik – 7 październik Międzynarodowa Konferencja w Koszycach. Prezentacja fotografii i relacja z realizacji projektu RAZEM W NOWEJ EUROPIE.

14 październik Międzynarodowe Spotkanie Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy. Ratusz, Rzeszów. Prezentacja fotografii i omówienie projektu RAZEM W NOWEJ EUROPIE.

6 listopad – 7 grudnia RZESZÓW Z PRZEŁOMU XIX I XX W. w fotografii z negatywów szklanych Edwarda Janusza i Andrzeja Bujniaka, Galeria w kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie.

listopad RZESZÓW Z PRZEŁOMU XIX I XX W. w fotografii z negatywów szklanych Edwarda Janusza, uroczystość oddania budowy trasy podziemnej.

20 listopad Jury konkursu fotograficznego HOTEL RZESZÓW ZNIKAJĄCY SYMBOL Z CZASÓW PRL-u.

24 listopad Udział w finisażu wystawy RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Gabrowo (Bułgaria)

30 listopad

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uniwersytetów w Smolian (Bułgaria). Prezentacja wybranych fotografii wystawy RAZEM W NOWEJ EUROPIE.

12 listopad – 15 grudzień

TRAKL, wystawa inspirowana poezją austriackiego wieszcza narodowego Georga Trakla. Autorzy wystawy: Barbara Victoria Bokota (rysunek, malarstwo), Irena Gałuszka (fotografia), Anna Justyna Hubert (malarstwo), Jerzy Tomala (malarstwo).

12 grudzień

Konferencja prasowa – podsumowanie projektu Razem w Nowej Europie

17 grudzień

RZESZÓW Z PRZEŁOMU XIX I XX W. w fotografii z negatywów szklanych Edwarda Janusza, uroczyste otwarcie trasy podziemnej.

15 grudzień 2007 r. – 15 styczeń 2008 r.

BUŁGARIA MOJA MIŁOŚĆ Mirek Osip, Piotr Ostrowski, Galeria pod Ratuszem, Rzeszów

17 grudzień 2007 r. – 12 styczeń 2008 r.

MIESZKAŃCY. WÓLKA HYŻNEŃSKA Małgorzata Magryś

W każdy poniedziałek odbywały się spotkania członków klubu fotograficznego, w lokalu Galerii w godzinach 18.00-20.00.

Od poniedziałku do piątku  odbywały się dla dzieci i młodzieży warsztaty „Ciemnia cyfrowa” prowadzone przez Barbarę Bokota i Bogdana Szczupaja.

Zostały przygotowane przez pracowników naszej Galerii do druku następujące katalogi:

- Jubileusz Galerii 1992-2007 r.,

- Razem w Nowej Europie,

- Trakl,

- Wczorajsze dzisiaj. Rzeszów z lat okupacji 1939-1945 ze zbiorów Bogusława Kotuli,

- Rzeszów. Wspomnienie lat 1950-1990,

oraz 1 plakat.

- Mieszkańcy. Wólka Hyżneńska (opracowanie Małgorzata Maryś)

Pracownicy Galerii opracowali:

- projekty i druk zaproszeń – 13

- projekty i druk afiszy – 12

- foldery – 3

Rozliczenie merytoryczne projektu, opisy, sprawozdania, załączniki

Rozliczenie finansowe projektu

Projekt zagospodarowania wnęki – róg ulic Dymnickiego i 3 Maja

Została złożona do Wydziału Pozyskiwania Funduszy propozycja kolejnego wniosku
z programu operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 pod nazwą „Śladami tradycji mniejszości narodowych w strefie przygranicznej Polski
i Ukrainy”.

Przedsięwzięcie „Razem w Nowej Europie” wpisało się w najważniejsze obszary działań „Strategii Promocji Polski na lata 2007-2013” w zakresie promocja polskich instytucji
i artystów poza granicami kraju oraz w „Strategię rozwoju miasta Rzeszowa” w ramach celu szczegółowego: „poprawa klimatu dla powstania nowych i rozwoju istniejących usług turystycznych”.

Obszerne informacje o wystawie były publikowane:

w mediach („Gazeta Wyborcza”, red. Magdalena Mach – 6.04.2007 r. „Rumuni, Bułgarzy, zobaczcie, jak u nas pięknie!”, „Nowiny”, mitu, 6-9.04.2007 r., „Zdjęcia mają skusić turystów”, „agenda”, red. Lucjan Sava – 13.04.2007 r. ,„Fotografii cu gust de turtă dulce”,  red. Ovidiu Suciu, „O expoziţie foto – poem scris cu lumină despre o bure poloneză”, „fara bariere satu mare“, 4-20 maj 2007 r., “Expoziţie de fotografie: ÎMPREUNĂ ÎN NOUA EUROPĂ”, „Dzień”, Nr 71/21.09.2007 Gabrovo – Informacja o wystawie „Razem w Nowej Europie”, „Biuletyn” Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie, 8-10(139-141/2007), Lidia Czyż, „Razem w nowej Europie”, „Dzień”, Nr 86/16.11.2007 – Gabrovo,  „Kadry z polskiego Podkarpacia”. Radio „VIA” red. Magda Dudek – rozmowa dotycząca głównych założeń projektu „Razem w Nowej Europie” (ok. 15 min.), 27 luty 2007 r.; TVP INFO Rzeszów – red. Anna Arciszewska, nagranie 5.04.2007 r., Radio „Eska” red. Anna Brzechowska, Radio „Rzeszów” red. Irena Markowicz – rozmowa na żywo, blok programowy „Okolice kultury”, rozmowa o wernisażu w Timisoara (ok. 20 min), 18 kwiecień 2007 r.; Radio „Rzeszów” red. Krystyna Turek – rozmowa na żywo o sukcesach Galerii m.in.: o realizacji projektu (ok. 20 min.), 4 maj  2007 r.; Radio „VIA” red. Agnieszka Marzec – rozmowa o sukcesach Galerii, m.in.: o realizacji projektu, czas antenowy od godz. 1030-1045, 4 maj 2007 r.; Radio „VIA” red. Iwona Kostyła – informacja o realizacji projektu w Rumunii, czas antenowy od godz. 1500-1515, 7 maj 2007 r.; Radio „Rzeszów” red. Irena Markowicz – wernisaż wystawy „Mosaic” Camila Mihăescu z Timisoary (Rumunia), 4 czerwiec 2007 r.; Radio „Rzeszów” red. Krystyna Turek i Irena Markowicz, program „Okolice kultury” rozmowa na temat realizacji projektu, czas antenowy od 1840-1900, 9 listopad 2007 r. i na stronach internetowych www.erzeszow.pl – serwis Informacyjny UM Rzeszów/Wiadomości z Magistratu, www.wikipedia.org/wiki/Rzeszów, www.go-rzeszow.com/pl/rzeszow/kultura/, www.naszdom.rzszow.pl/gazeta; 24 kwiecień 2007 r. – www.bip.um.rzeszow.pl – Temat: Konferencja prasowa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa; „Razem w nowej Europie”, Agnieszka Marzec, 11.04.2007 r., strona internetowa Radia VIA, www.radiovia.com.pl, „Razem w Nowej Europie”, kalendarz imprez w Galerii Helios w Timisoara, strona internetowa galerii – Galeria Helios kalendarium; „Expozitie de fotografie la Timisoara: Impreuna in Noua Europa”, 6.05.2007 r., www.foto-magazin.ro;  „Impreuna in Noua Europa – expozitie de fotografie“, www.infoeuropa.ro, Strona internetowa Instytutu Polskiego w Bukareszcie www.culturapoloneza.ro; Impreuna in Noua Europa – expozitie de fotografie“, Strona internetowa Instytutu Polskiego w Bukareszcie www.culturapoloneza.ro; Program Operacyjny: „Promocja polskiej kultury za granicą“, pt. „Razem w nowej Europie“ – www.erzeszow.pl – serwis informacyjny UM Rzeszowa – Miejskie aktualności kulturalne; Program Operacyjny: „Promocja polskiej kultury za granicą“, pt. „Razem w nowej Europie“ – www.erzeszow.pl – serwis informacyjny UM Rzeszowa – Miejskie aktualności kulturalne; “Expoziţie de fotografie”, Teatrul de Nord Satu Mare, strona internetowa Teatru de Nord; informacja na stronie internetowej „Domu Humoru i Satyry” w Gabrowie.

Współpraca z mediami

40 artykułów w lokalnych gazetach: „Nowiny”, „Super Nowości”, „Gazeta Wyborcza”, „Echo Rzeszowa”.

21 audycje radiowe: Radio Rzeszów, Radio Via, Radio ESKA, Radio Bieszczady

2 – TVP INFO

Pozyskiwanie środków finansowych i nagród rzeczowych od sponsorów

Od sponsorów pozyskaliśmy środki finansowe oraz nagrody rzeczowe:

- III edycja konkursu fotograficznego Rzeszów – Ulica 3 Maja (14 sponsorów ufundowało nagrody na kwotę ok. 2 500 zł),

- konkurs fotograficzny Hotel Rzeszów – znikający symbol z czasów PRL-u (3 sponsorów ufundowało nagrody na kwotę ok. 4 800 zł).

- na druk katalogów do wystaw ok. 11.200,00 zł

- dofinansowanie wniosku „Razem w Nowej Europie” MKiDzN – 49.172,00 zł

Współpraca ze studentami

Zostały napisane dwie prace magisterskie:

1. Ewa Zimon, „Upowszechnianie fotografii w Rzeszowie”, (w): „Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie instytucją upowszechniania sztuki fotografii w Rzeszowie”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2007 r.

2. Zbigniew Kogut, „Nazewnictwo osiedli miasta Rzeszowa”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 2007 r.

W przygotowaniu:

1. Mateusz Głogowski, „Detale architektoniczne zabudowy murowanej Rzeszowa”,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

2. Zofia Tabisz, „Twórczość Krzysztofa Gierałtowskiego na tle fotografii portretowej XX w., Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych.

3. Eliasz Mikoś, Fotografia artystyczna w Rzeszowie w latach 1970-2000,

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych.

4. Marta Gromadzka, „Fotografia rzeszowska na tle fotografii polskiej”,

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia.

5. Maciej Zdun, O fotografii E. Janusza, Uniwersytet Rzeszowski, Historia.

6. Bogdan Szczupaj, „Fotografia kreacyjna”, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych.

Fototeka

Zostały zarchiwizowane wystawy fotografii w naszych zbiorach. Zdjęcia zostały podzielone na grupy tematyczne i nadano im numery archiwalne zgodne z Księgą Inwentarzową Wystaw. Zamówiono odpowiednich rozmiarów teczki u introligatora do przechowywania wystaw. Teczki zostały opisane zgodnie z przyjętym opisem archiwum.

Został zakupiony regał i szafa do przechowywania teczek i katalogów.

Kontrole w Galerii Fotografii

6.11.2007 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Agata Litwin

7-12.12. 2007 r. – Kontrola realizacji projektu „Razem w Nowej Europie” Biuro Audytu

Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa – Stanisław Długosz

17.12.2007 r. – 5% wydatków wykonanych w 2006 r. – Stanisław Długosz

21.12.2007 r. – Kontrola archiwum zakładowego Archiwum Państwowe – Agnieszka Jacek

Wystawy zorganizowane poza lokalem Galerii Fotografii – 12

12 kwiecień – 25 kwiecień

RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Galeria „Helios” Timisoara, Rumunia (wystawa zrealizowana w ramach projektu).

11 maj – 30 maj

RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Muzeul Judetean Satu Mare Sectia De Arta, wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

11 lipiec – 10 sierpień

RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Klub „Kultura” w Smolian (Bułgaria), wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

28 sierpień – 30 wrzesień

RAZEM W NOWEJ EUROPIE, „Rafael Michajłov” w Veliko Tarnovo (Bułgaria), wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

14 wrzesień – 7 październik

III CZĘSTOCHOWSKIE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄZNANE I NIEZNANE FOTOGRAFIE RZESZOWSKIEGO ARTYSTY JERZEGO JAWCZAKA (1940-1983), ekspozycja z archiwum GFMRz, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

25 październik – 28 listopad

RAZEM W NOWEJ EUROPIE, „Dom Humoru i Satyry” w Gabrowo (Bułgaria), wystawa zrealizowana w ramach projektu z udziałem środków finansowych MKiDzN z programu operacyjnego „Promocja polskiej kultury za granicą”.

6 listopad – 7 grudnia

RZESZÓW Z PRZEŁOMU XIX I XX W. w fotografii z negatywów szklanych Edwarda Janusza i Andrzeja Bujniaka, Galeria w kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie.

20 listopad

RZESZÓW Z PRZEŁOMU XIX I XX W. w fotografii z negatywów szklanych Edwarda Janusza, uroczystość oddania budowy trasy podziemnej.

24 listopad

Udział w finisażu wystawy RAZEM W NOWEJ EUROPIE, Gabrowo (Bułgaria)

30 listopad

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uniwersytetów w Smolian (Bułgaria). Prezentacja wybranych fotografii wystawy RAZEM W NOWEJ EUROPIE.

17 grudzień

RZESZÓW Z PRZEŁOMU XIX I XX W. w fotografii z negatywów szklanych Edwarda Janusza, uroczyste otwarcie trasy podziemnej.

15 grudzień 2007 r. – 15 styczeń 2008 r.

BUŁGARIA MOJA MIŁOŚĆ Mirek Osip, Piotr Ostrowski, Galeria pod Ratuszem, Rzeszów

Oraz stała ekspozycja zdjęć dot. odnowionych kamienic w Rzeszowie na korytarzach w budynkach UM Rzeszowa, tj. ul. Okrzei, Plac Ofiar Getta, Rynek 12

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA