2006 rok - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA - HISTORIA - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

2006 rok

17 marca 2009

- w każdy poniedziałek od godz. 18.00 odbywają się spotkania klubowe młodych fotografów,

- została zorganizowana biblioteka z literaturą o fotografii, udostępniona dla wszystkich miłośników fotografii,

- zakończono opis fotografii i wystaw do archiwum naszej placówki,

- zostały rozesłane regulaminy II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Portrety fotografów”

- został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyjęły do realizacji wniosek „Znane i nieznane fotografie Rzeszowskiego Artysty Jerzego Jawczaka” w ramach programu operacyjnego „Znaki Czasu”

- został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Rzeszów – ulica 3 Maja”

- poza lokalem galerii była prezentowana wystawa fotografii „Rzeszów – moje miasto, moje miejsce”. Teatr Maska – uroczyste wręczenie Nagród Miasta Rzeszowa.

- zostały przygotowane 4 stanowiska w kafejce internetowej dla młodzieży

- zostały wykonane następujące zadania do realizowanego przez Galerię Fotografii projektu „Znane i nieznane fotografie Jerzego Jawczaka (1940-1983)”.

- selekcja około 5 000 negatywów czarno białych,

- wybór negatywów do wystawy i katalogu,

- oczyszczenie i zarchiwizowanie wybranych negatywów

- opracowanie i druk zaproszenia,

- opracowanie projektu plakatu i katalogu wystawy.

19_Okna Galerii maj 2006

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów programu operacyjnego „Znaki Czasu”:

1. „Organizowanie działalności wystawienniczej oraz wspieranie kampanii promujących kulturę i sztukę najnowszą w Polsce i na świecie”.

2. „Ewidencjonowanie i inwentaryzowanie publicznych zasobów dzieł sztuki współczesnej oraz ich digitalizacja i udostępnianie”.

3. „Tworzenie systemu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o sztuce współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii”.

Do wykonania zadań projektu została zakupiona drukarka laserowa oraz aparat cyfrowy.

Realizacja projektu umożliwiła powstanie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, którą planujemy również pokazać w innych galeriach na terenie Polski. Jednocześnie upowszechnienie nieznanych prac artysty fotografa Jerzego Jawczaka stworzyło możliwość do promowania wśród społeczeństwa sztuki współczesnej, jaką jest fotografia autora z II połowy XX wieku.

W ramach programu „Staże 2006” koordynowanego przez Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w naszej instytucji odbyły staż pani Barbara Jewiarz i pani Małgorzata Mazur.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Ciemnia cyfrowa” (60 uczestników w wieku od 10 do 26 lat).

Ramowy plan warsztatów

1. Tradycyjna ciemnia fotograficzna (od strony teoretycznej).

2. „Ciemnia cyfrowa” (komputerowa obróbka fotografii).

Praca w ciemni cyfrowej obejmuje pięć podstawowych zagadnień:

- korekcja ekspozycyjna całości obrazu (jego jasności i kontrastu),

- korekcja barwna całości obrazu,

- wyodrębnienie wybranych obszarów do odrębnej regulacji jasności i kontrastu,

- wyodrębnienie wybranych obszarów do odrębnej korekcji barwnej,

- praca na warstwach,

- fotomontaże,

- kadrowanie,

- wykończenie (wyostrzenie i przygotowanie do wydruku lub innej prezentacji).

3. Spotkania ze znanymi fotografikami, malarzami i poetami.

4. Pogadanki m. in. na temat: „Związki malarstwa z fotografią”, „Przygody plastyczne fotografii”, „Film sztuką XXI wieku”.

5. Początki fotografii na ziemi rzeszowskiej (Edward Janusz).

6. Historia ruchu fotograficznego w Rzeszowie.

7. Życie i twórczość rzeszowskiego artysty fotografika Jerzego Jawczaka (1940-1983).

8. Fotografia eksperymentalna Jacka Fischera.

9. Nie tylko pejzaż – fotografia Zdzisława Postępskiego.

10. Wykonanie prac w różnych technikach plastycznych inspirowanych wierszami i opowiadania-mi o Rzeszowie poetki Niny Opic.

11.10.2006 r. gościliśmy Panią Herminę Poppeler Konsul Generalną Austrii. Odbyły się rozmowy w zakresie współpracy dotyczące wystawiennictwa.

Wizyta Pani Herminy Poppeler Konsula Generalnego Austrii październik 2006

ekspozycje:

27.12.06- 12.01.06     Galeria Debiuty: RZESZÓW – MOJE MIASTO, MOJE MIEJSCE – Wystawa zorganizowana w ramach programu operacyjnego „Promocja Twórczości”

16.01.06-20.02.06      WYPRAWY NA KRAŃCE ŚWIATA – wielka wystawa fotografii National GeographicOsoby zwiedzające wystawę National Geographic luty 2006 r

27.02.06- 23.03.06     NIE TYLKO PEJZAŻ – Zdzisław Postępski (1916 – 1991) Rzeszów

ART ECO – SIELPIA 2005 – Okręg Świętokrzyski ZPAF

BIESZCZADY WSCHODNIE – Dorota Stafij (Sanok)

27.03.06- 21.04.06     PORTRETY – Janusz Mielczarek (ZPAF Częstochowa)

Galeria Debiuty: KRAKÓW – wystawa poplenerowa członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

24.04. 06- 12.05.06    Galeria Debiuty: KARO – Marta Gromadzka  (Rzeszów)

Galeria Debiuty: BALET – Magdalena Tobiasz (Rzeszów)

Galeria Debiuty: EURO-HARCE – 9 Rzeszowska Drużyna Harcerska

Galeria Debiuty: FOTOGRAFIA – Antoni Gwiszcz  (Strzyżów )

15.05.06-16.06.06      FOTOGRAFIA TEATRALNA, SCENOGRAFIA, PLAKAT, LALKI W TEATRZE „KACPEREK” I „MASKA” OD 1956 DO 2006 ROKU

19.06.06- 28.07.06     ZNAK – Jerzy Mąkowski (ZPAF Warszawa)

Galeria Debiuty: NA STYKU DNIA I NOCY – Marian Szczygieł (Rzeszów)

25.06.06- 28.07.06     Galeria Debiuty: RZESZÓW – ULICA 3 MAJA – wystawa pokonkursowa

31.07.06-20.09.06      ZNANE I NIEZNANE FOTOGRAFIE RZESZOWSKIEGO ARTYSTY JERZEGO JAWCZAKA (1940 – 1983) zdj nr 16 i nr 17

25.09.06- 20.10.06     IM STEIN, W ŚWIECIE KAMIENIA – Krajobrazy skalistych grani i gór w Tyrolu, Christoph Lingg (zdjęcia), Susanne Schaber (tekst), Austria

23.10.06- 17.11.06     SACRUM – w ramach obchodów XX DNI Kultury Chrześcijańskiej, Ryszard Węglarz, Wacław Padowski – Leżajsk, Mieczysław Wroński (Z PAF Stalowa Wola)

Galeria Debiuty: FOTO-AKCENTY - Anna Węglarz (Leżajsk )

20.11.06-15.12.06      PORTRETY POLSKICH JAZZMANÓW - Andrzej Ruciński (ZPAF Siedlce )

WYSTAWA JUBILEUSZOWA – 15 LAT GALERII FOTOGRAFII

Nowi sponsorzy: Narodowe Centrum Kultury, TROLL, Agencja Fotograficzna MAXUM, Cukiernia BULANDA, Salon Mody FRANÇOISE.

Od 15 marca 2006 roku zatrudniamy kolejną osobę. Stan zatrudnienia w Galerii w 2006 r. 4 osoby – 3,5 etatu. Od 15 września w Galerii odbywa staż pani Agnieszka Kowalik w ramach projektu operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” realizowanego przez Urząd Pracy w Rzeszowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki możliwości zatrudnienia stażystów mogliśmy sprawnie kontynuować prace związane z tworzeniem archiwum zakładowego.

Wejście do galerii przy ul. 3 Maja 9 grudzień 2005.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA