2001 rok - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

2001 rok

12 marca 2009

 

Walka o zwiększenie dotacji.

Spośród wystaw, które miały miejsce w 2001 roku w naszej Galerii do najważniejszych pod względem wybitnego poziomu artystycznego były eksponowane:

- „Fotografia na czas” Andrzeja Dudzińskiego (USA)

-„ESCO HOMO” Georga Borysowskiego (Ukraina)

- „Buffalo w fotografii” (USA)

- „Wielkie żagle” Macieja Kostuna (Gdańsk)

Poza Galerią odbyły się ekspozycje wystawy „Rzeszów” w Ratuszu w Bielefeldzie (14.10.2001 r.) oraz „Zaduszki fotograficzne – z negatywów szklanych Bolesława Wróbla” Szkoła w Lubeni.

 Dla młodzieży zorganizowaliśmy dwa konkursy fotograficzne: „Starówka w Rzeszowie” i „Wodne Harce”.

 Podczas ferii dla młodzieży zorganizowaliśmy dni otwarte dla młodych fotografów. Udostępnialiśmy książki i poradniki z naszej biblioteki.

 Bogdan Kalisz student Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze  napisał pracę magisterską na bazie naszych materiałów pt. „Wizualizacja estetyczna miasta Rzeszowa w fotografii, na przełomie XIX i XX wieku”.

 

ekspozycje:

 

styczeń 2001                XI BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ, Jelenia Góra                       

05.02.01-08.03.01      CZAS KOSOWA – fotoreportaż Bartosza Bącala (Rzeszów)                        

Galeria Debiuty:  STOP PRZEMOCY, prace plastyczne uczniów (22 autorów) pod kierunkiem Bożeny Łyczko z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim

12.03.01-20.04.01      FOTOGRAFIA NA CZAS – Andrzej Dudziński (USA)                              

23.04.01-20.05.01       FOTOGRAFIA – Grażyna Niezgoda (ZPAF Przemyśl)                                              

25.05.01-15. 07.01      Z CYKLU: GALERIA PORTRETÓW – ZNANI RZESZOWIANIE – I. Gałuszka, B. Szczupaj, L. Kaliński (Dni Rzeszowa)                                  

Galeria Debiuty:  STARÓWKA – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod patronatem Prezydenta Rzeszowa

15.07.01-15.09.01      BUFFALO – RZESZÓW SISTER CITIES, INC USA, Buffalo oraz historia POLONII MIASTA BUFFALO                                                 

20.09.01-13.10.01          ESCO HOMO -Georg Borysowski (Lwów, Ukraina)

Galeria Debiuty: Grzegorz Markowski (Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie)

18.10.01-17.11.01      WIELKIE ŻAGLOWCE – Maciej Kostun (ZPAF Gdańsk)                         

Galeria Debiuty: WODNE HARCE rozstrzygnięcie  ogólnopolskiego konkursu fotograficznego                        

18.10.01-17.11.01      RZESZÓW (wystawa w Bielefeld, Niemcy)                                                 

2.11.01- 30.11.01       ZADUSZKI FOTOGRAFICZNE – z negatywów szklanych Bolesława Wróbla, opracowanie fotograficzne Bogdan Szczupaj  

19.11.01-14.12.01      CMENTARZE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ – Dariusz Leśniak (Rzeszów)                                                        

Galeria Debiuty: Fotografia  - Grzegorz Dańczak (Rzeszów)         

Do grona sponsorów dołączyli: Oddział Gazowniczy w Rzeszowie, HADAR, Narodowy Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Agencja Reklamowa WAFRO, Drukarnia WAX GRAF.

 Zadaniem takich placówek jak nasza jest m.in. organizowanie wystaw najwybitniejszych twórców. Sponsorzy chętnie wspierają finansowo naszą działalność statutową uzupełniając dotację ze środków budżetu Miasta. Jesteśmy najmniejszą (dwa i pół etatu) i najbiedniejszą placówką kultury powołaną przez Radę Miasta Rzeszowa, a jedyną tego typu placówką w Polsce Południowo-Wschodniej. Koszt utrzymania Galerii Fotografii przez cały rok jest porównywalny z kosztem jednej imprezy na Rynku w Rzeszowie. Analizując naszą pracę – w składzie dwa i pół etatu (ze skromnym uposażeniem nieprzekraczającym średniej krajowej) mamy jednak na naszym koncie wspaniałe osiągnięcia.

Wiele z prezentowanych wystaw to wystawy najwybitniejszych twórców. Liczne wpisy, listy gratulacyjne świadczą o bardzo pozytywnym działaniu naszej placówki. Nasza oferta wystawiennicza skierowana jest do całego społeczeństwa miasta i województwa. Szeroki zakres tematyczny wystaw ma na celu przekazywać wartości kulturowe, narodowe i naukowe. Promujemy nasze miasto w Polsce i za granicą. Osoby zatrudnione w Galerii posiadają profesjonalne przygotowanie do tego typu pracy. Dużo czasu poświęcamy młodym rzeszowskim twórcom. Zaproponowana przez nas forma promocji „Galeria Debiuty” cieszy się ogromnym powodzeniem.

 W lutym 2001 r. Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczając nagrody dla najwybitniejszych twórców polskich (relacja w TVP) podkreślił, ze kulturę zawsze należy popierać i wpływać na jej rozwój. W szczególności w roku 2001, który jest ogłoszony „Rokiem Kultury” przez Premiera Rządu Polskiego Jerzego Buzka, należy zadbać, aby wszystkim placówkom, które zajmują się propagowaniem kultury niczego nie zabrakło.

 Przyznana dotacja była niewystarczająca. Część kosztów musieliśmy pokryć ze środków sponsorów. Zaistniały trudności związane z uporządkowaniem spraw wynagrodzeń pracowników.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA