2000 rok - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA - HISTORIA - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

2000 rok

12 marca 2009

 

Walka o zwiększenie przyznanej dotacji z budżetu. W 2000 roku otrzymaliśmy dotację z budżetu wynoszącą 101,92 % dotacji z 1999 roku. Zabraknie na ogrzewanie lokalu i czynsz! (ok. 5 tys. zł)

Koszty osobowe stanowią 88,82 % budżetu, pozostałe 11,18 % nie pokrywają kosztów rzeczowych. Na działalność statutową – brak środków z budżetu.

 Wydaliśmy ze środków sponsorów albumik, 18 kart pocztowych w obwolucie z fotografiami autorstwa Andrzeja Bujniaka (Rzeszów z lat 1905-1919). Część materiału fotograficznego z wystawy A. Bujniaka została wykorzystana podczas realizacji filmu o Rzeszowie z cyklu „A to Polska właśnie” realizowanego przez Macieja Orłosia.

Przygotowaliśmy wystawę „Z ideą partnerstwa w XXI wiek” oraz katalog w dwóch wersjach językowych.

Gościliśmy prace artystów fotografików z: Belgii, Węgier, Słowacji, USA, Ukrainy i Niemiec.

 Organizowane przez nas wystawy są skierowane do całego społeczeństwa:

- uczą: prezentujemy tematy wystaw z różnych dziedzin – historia, sztuka, architektura, pejzaż, przyroda i in.

- rozwijają talenty (debiuty)

- przybliżają sylwetki wybitnych postaci z całego świata

- promują nasze miasto w Polsce i na świecie.

 Środki finansowe z budżetu nie zabezpieczają naszych potrzeb. Nie możemy zrealizować: zakupu do biblioteki wydawnictw albumowych do celów edukacyjnych, prenumeraty czasopism fotograficznych, spotkań w okresie jesienno-zimowych (ze względu na brak środków finansowych na ogrzewanie całego lokalu).

  Ekspozycje:

 10.12.00- 08.01.00     ZAPOMNIANE PIĘKNO CZARNOHORY I HUCULSZCZYZNY – Kazimierz Wiech                                                                               

10.01. 00-18.02.00     IMPRESJE BIESZCZADZKIE – ks. BOGDAN JANIK               

01.02.00-25.03.00      CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH, historia, dewastacja, stan obecny       

Galeria Debiuty: WIEJSKIE CMENTARZE PODOLA  -Robert Pitera, Tomasz Okoniewski.                                             

27.03.00-10.05.00      FOTOGRAFIA  - Katarzyna Szeremeta (PLSP Rzeszów)

15.05.00-16.06.00      RZESZÓW W FOTOGRAFII OD 1905 DO 2000 ROKU, ze zbiorów prywatnych i innych                                                            

Galeria Debiuty: PREZENTACJE AUTORSKIE GRUPY MŁODYCH RZESZOWSKICH F0TOGRAFIKÓW                                       

19.08.00-15.07.00      NOREG NORGE – Krzysztof Wojciechowski ( ZPAF Łódź)            

17.07.00-15.08.00      FOTOGRAFIA - Marek Szyryk (Opole)                                                

FOTOGRAFIA – Sławoj Dubiel (Opole)

28.08.00-16.09.00      KRAJOBRAZY REGIONU MEETJESLAND – Ludo Goossens,(Belgia)          

19.09.00 -08.10.00     Z IDEĄ PARTNERSTWA MIAST W XXI WIEK – Rzeszów i miasta partnerskie                                                                              

12.10.00-06.11.00      MORSKIE IMPRESJE – Krzysztof Kamiński (ZPAF Gdańsk)                  

Galeria Debiuty:  WODNE HARCE  – wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu

06.11.00-30.12.00      Z ARCHIWUM FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego 1951-1994                                                                                                            

 Do grona sponsorów dołączyli: Firma GAJM, Jan Jurkiewicz skupiająca sieć polskich sklepów JEDYNKA, oraz firma WALDER Jerzy Hader ufundowała specjalistyczne farby do wykonania stiuków, ozdobnych tynków w przedpokoju i wnękach lokalu, a Firma „Kompleksowe wykańczanie wnętrz” – wykonała.

 Monitujemy o potrzebie wyposażenia Galerii w komputer. Stan zatrudnienia – bez zmian.

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA