Konkurs Fotograficzny „Dzielnice Rzeszowa 2011″ - Archiwum KONKURSY WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » KONKURSY » Archiwum, KONKURSY, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ » Konkurs Fotograficzny „Dzielnice Rzeszowa 2011″

Konkurs Fotograficzny „Dzielnice Rzeszowa 2011″

16 maja 2011

REGULAMIN

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest zebranie dokumentacji fotograficznej ilustrującej ważne zjawiska kulturalne, sportowe, socjologiczne, patriotyczne i inne oraz ukazanie poprzez autorskie wypowiedzi fotograficzne miasta nowoczesnego, wciąż powiększającego się o nowe tereny.

Zdjęcia można nadsyłać w dwóch tematach:

- historia - reprodukcje fotografii z albumów rodzinnych mieszkańców poszczególnych dzielnic Rzeszowa, wnętrza domów oraz portrety socjologiczne mieszkańców,  fotografie dokumentów i inne,

 - współczesny wygląd dzielnic.

Warunki udziału:

1. W  konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, niezależnie od wieku i  profesji.

2. Jury dokona oceny fotografii w trzech kategoriach wiekowych:

I – autorzy do lat 15

II – autorzy od 16 do 20 lat

III – autorzy powyżej 20 lat.

3. Każdy autor może nadesłać fotografie w dwóch działach:

A  -  fotografie pojedyncze (5 szt.)

B -  zestawy (max 3 zestawy do 5 sztuk w każdym zestawie).

4. Fotografie na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/ DVD wraz z wglądówkami (w formacie 9 x13 cm)

5. Warunki techniczne nadsyłanych fotografii:

a. pliki pochodzące z aparatów cyfrowych:

- rozdzielczość krótszego boku min. 2250 pikseli

- akceptowalne formy plików to: jpg, tif, psd

- pliki opracowane komputerowo, zapisane w formacie tif

- fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo

- tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał

- nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, numer fotografii odpowiadający numerowi w karcie zgłoszenia

b. fotografie wykonane w innych technikach poddane skanowaniu oraz zapisane jako plik cyfrowy:

- rozdzielczość krótszego boku m.in. 2000 pikseli

6. Każda wglądówka powinna być opisana: imię i nazwisko, tytuł pracy oraz numer zgodny z kartą zgłoszenia.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłanych płyt CD/DVD i wglądówek organizator nie zwraca.

 

Obowiązki  autora:

1. Fotografie na nośnikach wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i wglądówki należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Galerii lub przesłać listem poleconym na podany adres do korespondencji.

2. Osoba zgłaszająca fotografie oświadcza, że dane na formularzu są prawdziwe, że przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie.

Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 

Nagrody:

1. Organizator konkursu przewiduje nagrody o łącznej puli 4 tys. zł

2. Jury konkursu dokona podziału nagród.

 

Prawa i obowiązki organizatora:

1. Najlepsze fotografie konkursowe z 2011 r. i 2012 r. będą eksponowane na wystawie plenerowej w 2013 r.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji fotografii w prasie, TV  i internecie do celów promujących konkurs i wystawę.

3. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków   niniejszego regulaminu.

4. Każdy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury i terminie wręczenia nagród.

5. Fotografie nagrodzone i wyróżnione pozostaną w archiwum Galerii Fotografii i mogą być wykorzystywane do innych ekspozycji i wydawnictw organizowanych przez Galerię.

6. Nadesłanie fotografie wraz z podpisaną kartą zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

 

Terminy:

Nadesłanie prac: do 20 grudnia  2011 r.

Obrady Jury:  styczeń 2012 r.

Wręczenie nagród: luty 2012 r.

Ekspozycja wystawy:  2013 r.

 

Adres do korespondencji:

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35 -030 Rzeszów

 

Godziny pracy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa:

poniedziałek: od 12.00 do 20.00, wtorek-piątek: od 9.00 do 17.00, telefon: 17 853  24  45,

e-mail:fotogaleria@erzeszow.pl, www.fotogaleria.erzeszow.pl

 

Komisarz Konkursu: 

Barbara Bokota-Tomala

 

karta zgloszenia

 

 

Podział Rzeszowa na dzielnice: (Źródło: www.podkarpackie.powiaty.cba.pl/rzeszow.htm) 


ŚRÓDMIEŚCIE-PÓŁNOC. Znajduje się tutaj większość urzędów i instytucji.
ŚRÓDMIEŚCIE-POŁUDNIE. Osiedle administracyjne Rzeszowa.
PUŁASKIEGO. Osiedle leżące w centrum miasta.
GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO. Znajduje się tutaj wiele obiektów sportowych między innymi Stadion Miejski oraz Hala Sportowo-Widowiskowa na Podpromiu.
PIASTÓW. Najmniejsze powierzchniowo osiedle miasta.
DĄBROWSKIEGO. Na terenie osiedla znajduje się wysoka zabudowa mieszkaniowa, Komenda Wojewódzka Policji, siedziba jednostki Wojska Polskiego oraz Politechnika Rzeszowska.
STARONIWA. Jedna z najstarszych dzielnic Rzeszowa.
KMITY. Dawniej nazywane osiedlem Gwardzistów.
OSIEDLE GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA. Ponad 12 000 mieszkańców.
STAROMIEŚCIE. Jedna z niewielu dzielnic Rzeszowa, która pomimo licznych planów urbanistycznych zachowała wiejski charakter zabudowań.
TYSIĄCLECIA. Znajduje się tutaj Szpital Miejski im. Jana Pawła II.
POBITNO. Dawna wieś podmiejska przyłączona do miasta w 1951 roku.
MIESZKA I. Znajduje sie tutaj Szpital Wojewódzki.
NOWE MIASTO. Największa dzielnica Rzeszowa.
WILKOWYJA. Niewielka dzielnica, z komfortową zabudową jednorodzinną.
SŁOCINA. Znajduję sie tutaj park z niewielkim stawem.
ZALESIE. Na terenie dzielnicy leży Uniwersytet Rzeszowski.
PRZYBYSZÓWKA. Zajmuje tereny dawnej wsi o tej samej nazwie. Była przyłączana do miasta stopniowo, ostatni etap miał miejsce w 2008 roku.
BARANÓWKA. Jedna z największych dzielnic Rzeszowa.
KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA. Osiedle przecina ulica Krakowska.
PADEREWSKIEGO. Niewielkie osiedle liczące nieco ponad 4000 mieszkańców.
DRABINIANKA. Znajdują się tutaj zasoby gazu ziemnego.
KRAKOWSKA-POŁUDNIE. Dawniej Osiedle Krajowej Rady Narodowej.
KOTULI. Jest to jedno z najmłodszych dzielnic, pierwsze budynki mieszkalne pojawiły się tutaj dopiero w latach 90 dwudziestego wieku.
ZAŁĘŻE. W 2006 roku powiększona po resztę wsi Załęże.
ZWIĘCZYCA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2007 roku wydało negatywną opinie o przyłączeniu wsi do Rzeszowa. Przyłączenie nastąpiło dopiero w 2008 roku.
BIAŁA. To intensywnie rozwijająca się dzielnica Rzeszowa.

Archiwum, KONKURSY, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ