Konkurs fotograficzny "Twoje miasto w twoim obiektywie" - Archiwum KONKURSY WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Strona główna » KONKURSY » Archiwum, KONKURSY, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ » Konkurs fotograficzny "Twoje miasto w twoim obiektywie"

Konkurs fotograficzny "Twoje miasto w twoim obiektywie"

4 marca 2011

Regulamin konkursu fotograficznego

Twoje miasto w twoim obiektywie”

 

W 2011 roku, Stowarzyszenie „Eurocities” świętuje 25 rocznicę pełnej sukcesów pracy na rzecz promocji i rozwoju programu rozwoju miast w Europie. Z tej okazji Stowarzyszenie to chce opublikować okazjonalny album ze zdjęciami pod roboczym tytułem „Your City – Your Vie” (Twoje miasto w twoim obiektywie), ilustrujący w jaki sposób młodzi ludzie z miast członkowskich EUROCITIES postrzegają swoje miasta na dzień dzisiejszy.

Zdjęcia powinny przedstawiać odmienne spojrzenie na Rzeszów, różniące się od oficjalnych – marketingowych i promocyjnych obrazów. W kontekście przyszłorocznej konferencji EUROCITIES w Genui we Włoszech, zdjęcia powinny ilustrować „ludzi i miejsce”, tj.  struktury społeczne, które tworzą nasze miasta.

Zakres tematyczny może dotyczyć:

- kwestii bogactwa i ubóstwa

- planowania na przyszłość,

- procesów transformacji,

- jakości życia i przyjaznego sąsiedztwa

lub podobnych tematów, łączących obywateli z miastem.

 1. Zdjęcie musi przedstawiać Rzeszów i być wykonane przez osobę mieszkającą  lub uczącą się
  w Rzeszowie w wieku od 15 do 25 lat .

 2. Każdy autor może nadesłać do 5 prac. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie
  w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/ DVD  wraz z wglądówkami (w formacie 9 x13 cm). Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe powinny mieć wymiar
  20 x 30 cm a rozdzielczość  300 dpi. Nośniki CD/DVD nie będą zwracane.
 3. Każde zdjęcie  powinno mieć  krótki opis (od 100 do 150 słów w języku angielskim i polskim) wraz  z wyjaśnieniem, gdzie i dlaczego zdjęcie zostało zrobione oraz informacje o autorze (imię i nazwisko, wiek oraz portretowe zdjęcie młodego fotografa).
 4. Prace na nośnikach wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Galerii  Fotografii Miasta Rzeszowa lub przesłać listem poleconym na podany adres do korespondencji.
 5. Osoba zgłaszająca prace oświadcza, że dane na formularzu są prawdziwe, że przysługują jej wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac fotograficznych przez EUROCITIES oraz w wydawnictwach Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
 6. Autor wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć Jury konkursu wybierze jedno, które zostanie przesłane przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa do Organizatora – Stowarzyszenie EUROCITIES w Brukseli.

 Nagrody:

Otrzymane zdjęcia konkursowe, ze wszystkich miast europejskich uczestniczących w konkursie, zostaną poddane ocenie podczas trwającej w dniach 2-4 listopada 2011 r. Konferencji EUROCITIES w Genui. Do lipca br. profesjonalne Jury wyselekcjonuje 3 fotografie. 

Wszyscy młodzi fotografowie, których zdjęcia zostaną wykorzystane w albumie:

- będą zaproszeni do udziału w programie konferencji,

- będą uczestniczyć w programie zwiedzania miasta w czwartkowe popołudnie,

- mogą uczestniczyć w debacie politycznej podczas konferencji z politykami.

EUROCITIES pokryje koszty podróży oraz zakwaterowania dla trzech finalistów konkursu.

Dodatkowo, na laureatów konkursu czekają specjalne trofea. Każdy autor wyselekcjonowanego zdjęcia otrzyma 1 egzemplarz albumu.

 

Terminy:

Nadesłanie prac do Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa: do 6 maja 2011 r.

Obrady Jury w Rzeszowie (wybór najlepszego zdjęcia):  17 maj 2011 r.

Wysłanie wybranego zdjęcia  przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa do Organizatora konkursu: do 30 maja  2011 r.

 

Adres do korespondencji:

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35 -030 Rzeszów

Godziny pracy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa:

poniedziałek: od 12.00 do 20.00, wtorek-piątek: od 9.00 do 17.00

Telefon: 17 853 24 45

  Karta Zgłoszenia

25 lat Stowarzyszenia EUROCITIES – specjalna publikacja  

 „Your City – Your Vie” (Twoje miasto w twoim obiektywie)

2011 rok

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….

Wiek ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres, nr  tel., e-mail……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły, klasa ……………………………………………………………………………………………….

Nauczyciel/Opiekun ………………………………………………………………………………………………

Krótki opis (od 100 do 150 słów w języku angielskim i polskim) wraz z wyjaśnieniem, gdzie i dlaczego zdjęcie zostało zrobione.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis autora

Informacje o Stowarzyszeniu EUROCITIES na stronach: 

www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/wspolpraca-miedzynarodowa/rzeszow-czlonkiem-stowarzyszenia-eurocities

www.selfgov.gov.pl/eurocities/index.html

www.selfgov.gov.pl/index.html

Archiwum, KONKURSY, WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ